Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
31 maja 2023
Środa, Święto NAWIEDZENIA NMP 
SŁOWO DNIA

46 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię.

Łk 1, 46-49


Wszyscy znamy to wydarzenie i wiemy, że Maryja nie została w swoim domu, aby rozważać, nie zamknęła się w sobie po Zwiastowaniu, ale pospiesznie poszła z pomocą i poszła, aby oznajmić Jezusa swojej kuzynce Elżbiecie. Ta okazja dała jej możliwość radowania się w Panu i uwydatniła między innymi pokorę i wielkie rzeczy dokonane przez Wszechmogącego. Poprzez tę pieśń proponuje nam, abyśmy wzrastali w pokorze, aby Pan mógł działać w nas. Z pewnością nie jest łatwo walczyć z własną pychą, ale jeśli przyjmiemy Maryję jako nauczycielkę, przewodniczkę i matkę, modląc się razem z Nią, zadanie będzie nam ułatwione.

Matko Niebieska, nauczycielko pokory, naucz mnie podążania drogą.

 
Głos Papieża
„Słowo „pokora” pochodzi od łacińskiego terminu humus, co oznacza „ziemia”. To paradoksalne: żeby się wznieść do Nieba, trzeba być nisko, jak ziemia! Jezus tego uczy: „Kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 14, 11). Bóg nie wywyższa nas z powodu naszych talentów, bogactwa, umiejętności, ale pokory; Bóg jest zakochany w pokorze. Bóg podnosi tych, którzy się uniżają, tych, którzy służą. Maryja bowiem nie przyznaje sobie nic innego, jak tylko „tytuł” służebnicy: jest „służebnicą Pańską” (Łk 1, 38). Nic więcej o sobie nie mówi, niczego więcej dla siebie nie szuka. Dlatego dzisiaj każdy z nas w swoim sercu może zadać sobie pytanie: jaka jest moja pokora? Czy staram się o uznanie u innych, potwierdzanie siebie i bycie chwalonym, czy też myślę o służeniu? Czy umiem słuchać, jak Maryja, czy po prostu chcę rozmawiać i zwracać na siebie uwagę? Czy umiem milczeć, jak Maryja, czy zawsze gadam? Czy potrafię zrobić krok w tył, rozładować kłótnie i dyskusje, czy zawsze po prostu staram się wyróżniać? Zastanówmy się nad tymi pytaniami: Jaka jest moja pokora?”
(PAPIEŻ FRANCISZEK Anioł Pański, Plac św. Piotra, niedziela, 15 sierpnia 2021 r.)

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki