Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 maja 2023
Piątek, VI Tydzień Wielkanocny

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. 21 Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. 22 Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. 23 W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać.

J 16, 20-23a


Radość nie jest powierzchowną postawą, ale konstytutywnym i niezbędnym elementem życia. Jest to postawa, która przeżywana w Jezusie Zmartwychwstałym staje się pewnością. Ból, cierpienie, płacz, choroba, smutek, śmierć są częścią samego życia i nie możemy uciec od tego doświadczenia. Choć może się to wydawać bezsensowne, ból, smutek doświadczany w Jezusie staje się bólem mającym sens i nadzieję, ponieważ jest tu i teraz, w codzienności, tutaj zaczynamy doświadczać radości wieczności.

Panie, zamień mój smutek w radość, a będę miał życie.


Głos teologa

„Kiedy smutek wstępuje do naszych serc, kiedy czujemy, że jesteś Panie daleko i Twoje oblicze jest ukryte przed naszym spojrzeniem, utwierdź nas swoim Słowem i tajemniczą obecnością Twojego Ducha. Nasz smutek zamieni się w radość i nic nie będzie w stanie ugasić Twojego daru w nas”.
(Dietrich Bonhoeffer)

Komentarz: s. Yarislet Berrios FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

                                       Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki