Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
2 maja 2024
Czwartek, Wspomnienie obowiązkowe św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

SŁOWO DNIA

9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

J 15, 9-11


„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”, mówi Jezus. Bycie Ojcem polega na kochaniu i byciu kochanym przez Syna. Ta miłość, życie Boże, jest dana Synowi, a my stajemy się uczestnikami życia trynitarnego, ponieważ miłość między Ojcem i Synem jest Duchem Świętym.

Jezus mówi nam, że nas kocha i prosi, abyśmy trwali w tej Jego miłości. Prosi nas, abyśmy nie odchodzili, nie uciekali, prosi nas, abyśmy uwierzyli, że trwanie w Jego miłości, pozwolenie, aby nas kochał, jest jedynym sposobem, aby żyć przykazaniem miłości do Boga i do naszych braci i sióstr, które On wskazał. Jeśli trwam w miłości i pozwalam się kochać Jezusowi, to przez moje życie przejdzie ta miłość, którą otrzymałem, Duch Święty, i będę miał siłę, by kochać ludzi wokół mnie z miłości do Jezusa. Stąd pochodzi radość, prawdziwa radość, prawdziwe szczęście!

Duchu Święty, wypełnij nas swoją obecnością!

Głos papieża Franciszka

„Istotą wszystkich przykazań miłość Ojca do Jezusa i miłość Jezusa do nas […] Pan prosi nas, abyśmy trwali w miłości. Ale w życiu są też inne miłości. Nawet świat proponuje nam wiele miłości: na przykład miłość do pieniędzy, miłość do próżności, pycha, miłość do władzy, a nawet robienie wielu niesprawiedliwych rzeczy, aby mieć więcej władzy. Ale w tym przypadku są to „inne miłości”, które nie pochodzą od Jezusa i nie pochodzą od Ojca. On prosi nas, abyśmy trwali w Jego miłości, która jest miłością Ojca”. (Medytacja poranna w kaplicy Domu Świętej Marty, 18 maja 2017)

Komentarz: s. Monica Gianoli FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki