Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
31 października 2023
Wtorek, XXX Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

18 Mówił więc: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? 19 Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».
20 I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? 21 Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Łk 13, 18-21


Jezus porównuje Królestwo Boże do najmniejszego z ziaren, z którego wyrasta niezwykła roślina, i do odrobiny drożdży, które mogą zakwasić czterdzieści kilogramów mąki.
Jakie jest znaczenie tych porównań? Oba obrazy łączą co najmniej dwie rzeczy: małość i ukrycie. Królestwo, które Jezus przyszedł zainaugurować, nie ma cech światowej władzy, która wzbudza w ludziach strach i drżenie. Jego moc, całkowicie wewnętrzna, może zostać uwolniona pod warunkiem przejścia przez doświadczenie śmierci. Jeśli bowiem ziarno „ukryte” w ziemi nie obumrze, nie może wydać rośliny, kwiatów, owoców i innych nasion; jeśli drożdże „ukryte” w mące nie znikną w cieście, nie mogą go zakwasić i ostatecznie stać się pożywieniem.
W czasach, gdy istnieje obawa, że Kościół, codziennie tracąc coś z siebie, stanie się nieistotny w oczach ludzi, powinniśmy pamiętać, aby być gotowymi „umrzeć” dla samych siebie, jak ziarnko gorczycy i drożdże, aby być wiarygodnymi świadkami dobrego życia Ewangelią.

Prosimy Cię, Panie, czyń nas małymi, codziennie, abyśmy mogli w pełni należeć do Twojego królestwa. Amen!

Głos świętej
„To, co robimy, jest tylko kroplą w oceanie. Ale gdyby tej kropli nie było, myślę, że ocean byłby mniejszy z powodu tej brakującej kropli”.
św. Teresa z Kalkuty

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki