Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
16 stycznia 2023
Poniedziałek, II Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

18 Uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» 19 Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. 20 Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. 21 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. 22 Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków».

Mk 2, 18-22


„Oblubieniec jest z nimi”: ta pewność zmienia całe życie wierzącego. Chrześcijanin nie pości jak Jan, który czeka na Mesjasza, ani jak faryzeusze, przywiązani do Prawa. Żyje w pełni radości, ponieważ Mesjasz, Oblubieniec, jest już obecny w komunii z Nim. Uznanie, że Jezus jest prawdziwym Oblubieńcem, oznacza dzielenie Jego radości, a to Oblubienica (lud Boży, Kościół) raduje się pierwsza. Dlatego ci, którzy mają Jezusa w sobie, nigdy nie będą smutni ani melancholijni, niespokojni ani lękliwi, ale będą wyrażać w swoich czynach samo życie Jezusa. Prawdziwy post chrześcijanina polega na pójściu za Jezusem aż po krzyż i na życiu w „nowej szacie i z nowym winem” miłości w codziennej rutynie życia.

W metaforze starej szaty lub bukłaków przypomniane jest znaczenie wyboru: zastąpienia starego Prawa nowym, Jezusowym, ale do tego konieczne jest radykalne nawrócenie, zmiana mentalności, która prowadzi człowieka do życia w pełni szczęścia, do porzucenia starych przyzwyczajeń, czyli myśli, słów i czynów zepsutych przez grzech, tak zwanych „złych nawyków”, które niszczą człowieka.

Pan Młody jest z nami. Pielęgnujmy tę relację, tę miłość, tę intymność, ten dialog, to bycie dla siebie nawzajem, tę radość, tę pełnię życia. Wtedy każda chwila naszego życia może naprawdę stać się miejscem zjednoczenia i komunii z Panem i z naszymi braćmi i siostrami.

Daj mi, Panie, doświadczyć radości w codziennym życiu. Pozdrowienie, uśmiech, krótkie słowo są wyrazem radości płynącej z pewności Twojej obecności we mnie, która może zmienić życie innych.

Głos papieża Benedykta XVI

„Chrześcijańska radość to otwarcie się na miłość Boga i przynależność do Niego.”

(Orędzie na XXVII ŚDM)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki