Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
5 stycznia 2023
SŁOWO DNIA

43 [Jezus] postanowił udać się do Galilei. Spotkał Filipa i powiedział do niego: «Pójdź za Mną!». 44 Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. 45 Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». 46 Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!»

J 1,43-47


Powołanie jest naznaczone spotkaniem z tymi, którzy już spotkali Pana. Filip kieruje do Natanaela zaproszenie, które pierwsi dwaj uczniowie usłyszeli od Jezusa: „Chodź i zobacz”! Zacznij iść za Mistrzem, doświadczaj Jego drogi, idź z Nim, ruszaj się, abyś mógł zobaczyć, smakować, kontemplować, dotykać piękna podążania za Nim, fascynacji Mistrzem. „Chodź i zobacz” nie jest tylko dynamizmem zewnętrznym, ale przede wszystkim wyraża wewnętrzną wędrówkę człowieka ku jego pragnieniom, ku pytaniu o nieskończoność. „Chodź i zobacz” to zaproszenie, które Ewangelia kieruje do ciebie dzisiaj, zaproszenie, które Prawda kieruje do każdego, kto jej szuka.

„Chodź i zobacz”: pomóż mi ruszyć, iść za Tobą!

Głos papieża Franciszka

„Pan zawsze odwołuje nas do pierwszego spotkania, do pierwszej chwili, w której na nas spojrzał, przemówił do nas i wzbudził w nas pragnienie pójścia za Nim. Jest to łaska, o którą należy prosić Pana, ponieważ my w życiu zawsze będziemy mieli tę pokusę, aby się oddalić, ponieważ my widzimy coś innego: „to pójdzie dobrze, a ten pomysł jest dobry…”. (…) Łaska, by zawsze powracać do pierwszego wezwania, do pierwszej chwili: (…) nie zapomnieć, nie zapomnieć mojej historii, kiedy Jezus spojrzał na mnie z miłością i powiedział: „To jest twoja droga”.                 

(Franciszek, poranna medytacja w Domu św. Marty, 5 stycznia 2022)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki