Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
11 listopada 2023
Sobota, Wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa

SŁOWO DNIA

9 Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 11 Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? 12 Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? 13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie». 14 Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. 15 Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.

Łk 16, 9-15


Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.

Wierność w małym jest możliwa. Nasze dni są często kształtowane przez to, co nazywamy normalnością: ta sama praca, ci sami ludzie, ta sama modlitwa, ta sama rodzina…. Ale to właśnie wierność tym zwyczajnym rzeczywistościom pomaga nam realizować się jako osobom i wzrastać w świętości. Wielkość osoby można rozpoznać po tym, jak umie żyć szczegółami. Umiłowanie małych rzeczy jest znakiem tego, jak bardzo nam na nich zależy. To, co się liczy, nigdy nie jest czymś pospolitym i nieznaczącym: zawsze jest to troska o wszystko, aż do najmniejszego szczegółu. Kochać małe rzeczy to świadczyć o Bogu Ojcu, który kocha w nas wszystko.

Jak często w dzisiejszych czasach mówimy o pokoju! Pokój zaczyna się w nas, w małym świecie naszej rodziny, w codziennych relacjach, które tkają nasz dzień. Jak powiedział Kardynał Martini: …w obliczu dramatycznych wydarzeń wojennych musimy przede wszystkim prosić o przebaczenie za nasze grzechy, za niesprawiedliwe sytuacje, które my również zasialiśmy. …Rzeki krwi są zawsze poprzedzone potokami błota.

Panie Jezu, pomóż mi być wiernym w moim codziennym życiu i siać pokój wokół mnie.

Głos świętego
Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę.
św. Franciszek Salezy

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki