Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 października 2023
XXIX Niedziela zwykła – Rok A

SŁOWO DNIA

15 Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. 16 Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. 17 Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» 18 Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? 19 Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 20 On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 21 Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». 22 Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli.

Mt 22,15-22

Philippe de Champaigne, le Denier de César


Jesteśmy w Jerozolimie, w świątyni, gdzie dochodzi do konfrontacji między różnymi grupami a Jezusem. Tym razem faryzeusze i herodianie postawią go w trudnej sytuacji, pytając o legalność daniny na rzecz rzymskiego cesarza. W tamtych czasach, oprócz podatków płaconych jako opłaty drogowe, cła, spadki i podatki od sprzedaży, Żydzi musieli płacić Cezarowi daninę, która była znakiem par excellence poddania się mu.

Pytanie zadane Jezusowi, czy płacenie daniny jest zgodne z prawem, mogłoby poważnie narazić go na szwank przed władzami rzymskimi (gdyby odpowiedział nie) lub przed bardziej postępowymi i zaangażowanymi politycznie grupami w kraju (gdyby odpowiedział tak). Co więcej, pytanie to jest szczególnie podstępne, ponieważ nie dotyczy faktów, ale zasad, zgodności lub niezgodności z prawem.

Słowa: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga nie są wymijające, ale trafiają prosto w sedno problemu. Faryzeusze i herodianie zastanawiali się, czy płacenie daniny jest dopuszczalne z religijnego punktu widzenia, czy nie obraża Boga. Odpowiedź Jezusa jest rewelacyjna i wynika z niej, że Bóg jest zainteresowany innymi, ważniejszymi rzeczami. Biorąc pod uwagę całą Ewangelię, najważniejsze są sprawy Boże, czyli to, aby Jezus, Jego posłaniec, został wysłuchany, aby przesłanie o Królestwie zostało przyjęte, aby przyjęto postawę nawrócenia, aby położyć kres duchowym i religijnym skrzywieniom, aby słabi, potrzebujący i zepchnięci na margines zostali przyjęci. Akurat to ani nie interesuje, ani nie martwi faryzeuszy i herodian.

Panie Jezu, proszę Cię, abyś odcisnął swój wizerunek w moim sercu tak, jak odciśnięty był wizerunek Cezara na monecie. Oświeć mnie swoim Słowem, bo nie ja żyję, lecz Ty żyjesz we mnie.

Głos papieża Benedykta XVI

„Jednocześnie, korzystając z okazji obecności władz cywilnych, pragnę przypomnieć, że wspólnota chrześcijańska nie może i nigdy nie chce wypierać prawowitych i koniecznych kompetencji instytucji; przeciwnie, pobudza je i wspiera w ich zadaniach i zawsze zamierza z nimi współpracować dla dobra wszystkich, poczynając od sytuacji najbardziej problematycznych i trudnych…”
(14 czerwca 2008)

Komentarz: s. Yarislet Berrìos FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki