Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
4 października 2022

SŁOWO DNIA

25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Mt 11, 25-26


W dzisiejszej Ewangelii, w święto św. Franciszka, Jezus się raduje. Według niektórych egzegetów wewnętrzne poruszenie Mistrza jest jak taniec i przywołuje Magnificat Maryi. Jezus raduje się, ponieważ rozpoznał styl Ojca, Jego wybór maluczkich i ubogich Królestwa. Ta pochwała Jezusa jest przeciwieństwem lamentu nad tymi, którzy odrzucili Jego boskość i mesjaństwo lub tego nie uznali. „Ponadto pozwala nam wejść do swojego serca: Jezus odczuwa radość.

Czym się cieszy Jezus? Życzliwością Ojca, który nie pozostaje odległy i nieruchomy w swoim królestwie, ale daje się poznać i spotkać swoim dzieciom. Gdzie spotykamy Jezusa? Mateusz wspomina, że spotykamy Go w łamaniu chleba, w piciu z Jego kielicha i w braciach do kochania, zwłaszcza ubogich. Kiedy komunia chleba i wzajemna miłość są fundamentem, Pan jest pośród nas i możemy Go chwalić z całego serca. Ojciec, którego pokazuje nam Jezus, jest Bogiem bliskim, bogatym w miłosierdzie i czułość. Jest Panem Stworzenia który dba również o najmniejsze źdźbło trawy, o ptaki podniebne i o kwiaty polne. Jest to Bóg głoszony przez Franciszka z Asyżu, który Go uwielbia potężną i pokorną pieśnią całego dzieła stworzenia.

Dziś razem ze św. Franciszkiem prosimy Pana o proste i pokorne spojrzenie na rzeczywistość naszych czasów i umiejętność dostrzegania braci i sióstr we wszystkim, co nas otacza.

Głos Franciszka z Asyżu

Pochwalony bądź, o mój Panie, przez siostrę Wodę,
bo ona jest bardzo przydatna i pokorna, i bezcenna, i czysta.
Pochwalony bądź, o mój Panie, przez brata Ogień,
bo przez niego dla nas nocy mrok rozjaśniasz,
i jest on piękny i radosny, i odporny, i mocny.

Pochwalony bądź o mój Panie, przez panią naszą, matkę Ziemię,
Bo ona nas odżywia i dogląda,
I wytwarza różne owoce, i kolorowe kwiaty i trawy.
Pochwalony bądź o mój Panie, przez tych, którzy przebaczają ze względu na Twoją miłość.

Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org   info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki