Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
10 listopada 2022
SŁOWO DNIA

20 Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; 21 i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». 22 Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. 23 Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi! 24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. 25 Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

Łk 17, 20-25


Królestwo Boże jest nie tyle miejscem fizycznym, które rozciąga swoje granice poprzez napinanie armii, ale raczej funkcjonuje na warunkach komunii, w której mieszkają ci, którzy przyjmują Chrystusa do swojego życia i przyjmują Go jako osobistego Zbawiciela. Jezus jest Królestwem Bożym, a komunia miłości z Nim konstytuuje nas w wymiarze zmartwychwstania. „Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne” – mówi Pan. Wszystko to oznacza, że królestwo Boże jest sprawą wiary, a nie armii. Stać się obywatelami królestwa Bożego, oznacza zrobić miejsce dla Chrystusa w naszym życiu, znaczy przyjąć Jego logikę, naśladować Jego postawy, odczuwać tak, jak On czuje, dać się całkowicie przemienić i kierować Słowem Ewangelii. Żyć w Królestwie oznacza bycie pod rządami Ducha Świętego, który ożywia w nas Chrystusa, niszcząc w nas oczyszczającym ogniem starego człowieka. Dlatego Królestwo Boże przychodzi, jeśli się ma odwagę je przyjąć, jeśli się go pragnie z wiarą. Bóg nikomu nie zadaje gwałtu, cierpi w oczekiwaniu na zaproszenie.

Głos pasterzy

Znajdźcie drzwi waszego serca, a odkryjecie, że są to drzwi Królestwa Bożego.

(św. Jan Chryzostom)

Komentarz: ks. Fabrizio Meloni

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Obraz Joël, pixabay.com

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki