Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 listopada 2023
Wtorek, XXXI Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

15 Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». 16 Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. 17 Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. 18 Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!” 19 Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!” 20 Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. 21 Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” 22 Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. 23 Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. 24 Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».

Łk 14, 15-24


Królestwo Boże jawi się jako wspaniała uczta, na którą wszyscy są zaproszeni. Wszyscy! Wszyscy jesteśmy zaproszeni na tę ucztę, ale odpowiedzi na zaproszenie są różne. Bóg pozostawia nam wolność, dając nam możliwość przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia. Bóg, będąc Miłością, szanuje naszą wolność, proponuje, ale nie narzuca! Augustyn bardzo pięknie to nazywa, mówiąc: „Bóg, który stworzył cię bez ciebie, nie może cię zbawić bez ciebie”.

Dlaczego odrzucamy zaproszenie? Ponieważ jesteśmy przywiązani do naszych własnych, małych interesów. I jesteśmy tak przywiązani, że tracimy z oczu zaproszenie Boga, a przede wszystkim dar, który to zaproszenie zawiera: pełną i obfitą miłość Boga do każdego z nas, że cenimy nawet małe rzeczy, których doświadczamy każdego dnia.
Ale Bóg się nie zniechęca. Nie przestaje zapraszać, dopóki nie znajdzie tych, którzy przyjmą zaproszenie. A kim są ci, którzy to zaproszenie przyjmują? To ubodzy, ostatni, ci, którzy potrafią pojąć bezinteresowność daru, ponieważ wiedzą, że są w potrzebie.
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie!”. Ten, kto ma ubogie serce, przyjmuje zaproszenie do zbawienia.

Panie, daj mi serce ubogie, serce wolne, serce uważne na Twoje nieustanne zaproszenia do zakosztowania radości uczty z Tobą.

Głos papieża Franciszka
„Bracia i siostry, jakże często nie słuchamy Bożego zaproszenia, ponieważ myślimy o własnych sprawach! Często walczymy o własny wolny czas, ale dziś Jezus zaprasza nas do znalezienia czasu, który uwalnia: czasu poświęconego Bogu, który nas rozjaśnia i leczy nasze serca, który zwiększa w nas pokój, zaufanie i radość, który ratuje nas przed złem, samotnością i utratą sensu. Warto, bo dobrze jest być z Panem, zrobić Mu miejsce. Gdzie? We Mszy świętej, w słuchaniu Słowa, w modlitwie, a także w działalności charytatywnej, ponieważ pomagając tym, którzy są słabi lub ubodzy, dotrzymując towarzystwa tym, którzy są samotni, słuchając tych, którzy proszą o uwagę, pocieszając tych, którzy cierpią, jest się z Panem, który jest obecny w potrzebujących. Wielu jednak myśli, że te rzeczy są „stratą czasu”, więc zamykają się w swoim prywatnym świecie; i to jest smutne. A to rodzi smutek. Ileż smutnych serc! Ponieważ są zamknięte”.
(Anioł Pański, 15.10.2023)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki