Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
30 grudnia 2023
Sobota, Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

SŁOWO DNIA

36 Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 37 i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 38 Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

Łk 2, 36-38


Anna miała łaskę ujrzenia oblicza Boga w Jezusie i rozpoznania Go. Anna nie jest dziewicą, ale od młodości – wdową. Ona – podobnie jak dziewica – nie miała oblubieńca. Jest figurą zarówno Izraela, jak i całej ludzkości, która utraciła swojego oblubieńca i prowadzi życie na obczyźnie, z dala od swojego pragnienia. Ale Anna pokazuje nam wybór, wytrwałość; „nigdy nie opuściła świątyni, służąc Bogu”: nadal czeka i szuka, poszcząc i modląc się, z bólem i pragnieniem, nocą i dniem. I Bóg daje się poznać, a ona rozpoznaje Go jako Odkupiciela, jako prawdziwą nadzieję!

PROSIMY, PANIE, DAJ NAM WYTRWAŁOŚĆ! W CHWILACH CIEMNOŚCI, GDY WSZYSTKO WYDAJE SIĘ UMYKAĆ, DAJ NAM WYTRWAŁOŚĆ. W CHWILACH SAMOTNOŚCI I OPUSZCZENIA, DAJ NAM WYTRWAŁOŚĆ. W CHWILACH POKUSY, GDY WSZYSTKO WYDAJE SIĘ BEZUŻYTECZNE I PUSTE, SPRAW, BYŚMY WYTRWALI W TWOJEJ MIŁOŚCI! AMEN!

Głos papieża Franciszka

„Na czym konkretnie polega objawienie, które rozpala wrażliwość Symeona i Anny? Polega ono na rozpoznaniu w dziecku, którego nie zrodzili i które widzą po raz pierwszy, pewnego znaku Bożego nawiedzenia. Akceptują, że nie są protagonistami, a jedynie świadkami. A kiedy ktoś akceptuje, że nie jest protagonistą, ale angażuje się jako świadek, to idzie dobrze: ten mężczyzna lub kobieta dobrze dojrzewa”. (Audiencja generalna, 30 marca 2022 r.)

Komentarz: s. Monica Gianoli FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki