Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 maja 2023
Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny
SŁOWO DNIA

Jezus wzniósł oczy ku niebu i powiedział: 1 «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. 3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. 6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. 9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje,  i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.

J 17, 1-11a


Siedemnasty rozdział Ewangelii według św. Jana jest jednym ze szczytów drogi, którą ewangelista wyznacza swoim uczniom. W tym rozdziale otrzymujemy głęboką i delikatną modlitwę, w której Syn prowadzi dialog z Ojcem, oddając nas, uczniów wszystkich czasów, Jego sercu. Jest objawieniem miłości, która jednoczy Syna i Ojca i w którą Jezus chce nas w pełni zaangażować. Jesteśmy głównym tematem rozmów pełnych miłości między Jezusem a Ojcem. Czy to nie jest po prostu nadzwyczajne?!

Jezus kończy dzisiejszą Ewangelię tą prośbą: Ja nie jestem już na świecie; ale oni są na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których Mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Jego troską jest utrzymanie nas w jedności z Nim i Ojcem. I być może jest to doświadczenie, którego wszyscy doświadczamy, kiedy czujemy, że należymy „do kogoś”: w tym momencie czujemy się również chronieni pomimo trudności. Modlitwa Jezusa chce dać nam poczucie przynależności. Tam jest nasz sekret, nasz punkt zwrotny. Należymy do Niego, jesteśmy Jego.

Ojcze, niech Duch Święty, który już w nas mieszka, przemieni nas w świątynię Twojej chwały i udzieli nam daru coraz większej świadomości naszej przynależności do Ciebie.

Głos teologa

„Jezus przychodzi, aby nam powiedzieć, że należymy do Ojca i On postępuje zgodnie z tą prawdą. Pokazuje nam, co to znaczy należeć do Ojca, ucząc nas, jak żyć, zachęcając nas do kroczenia tą drogą. […] Jeśli Bóg istnieje i jest blisko, musimy podnieść oczy i spojrzeć Mu w twarz, a wtedy zobaczymy, że On nie jest już tylko architektem. Jezus od razu wyjaśnił: patrzcie na Boga, do którego należycie, i patrz na Niego tylko jako na Ojca. Trzeba być pokornym, aby patrzeć na Boga i Go rozumieć. …należysz do Ojca, który w tej chwili trzyma cię w swojej dłoni i dopiero wtedy możesz zaufać…” 
(Don Giuseppe Pollano)

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki