Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
13 grudnia 2022
Wtorek, wspomnienie św. Łucji
SŁOWO DNIA

1 Tak mówi Pan: Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! 2 Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga.

So 3,1-2


Początek tego fragmentu opowiada o krytyce Pana skierowanej przeciwko przywódcom narodów, którzy szukają tylko własnego interesu. Jednak po tych słowach wyrzutu pojawia się słowo nadziei na oczyszczenie narodów i Jerozolimy w obliczu obietnicy radości mesjańskiej. Odnowa, która jest niezbędna do przyjęcia prawa Bożego wypływa z głębi człowieka, powinna być prawdziwą przemianą antropologiczną. Ta przemiana dotyczy przede wszystkim ludu Bożego, który dostrzega, jak znika z niego wszelki ślad arogancji i pychy, która chce zająć miejsce Boga.

Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste (So 3, 9)


Głos Ojca Kościoła

„Zwracam się do ciebie, który pochodzisz z ludu, ze zwykłego ludu, ale należysz do zastępu dziewic. W Tobie blask duszy promieniuje łaską, także na zewnętrz osoby. Dlatego jesteś wiernym obrazem Kościoła.

Tobie mówię: zamknij się w swoim pokoju, nigdy nie przestawaj myśleć o Chrystusie, nawet w nocy. Przeciwnie, w każdej chwili trwaj w oczekiwaniu na Jego przyjście. Tego właśnie chce od ciebie, dlatego cię wybrał. Wejdzie, jeśli zobaczy, że twoje drzwi są otwarte. Bądź pewna, obiecał przyjść i nie złamie danego słowa. Kiedy przyjdzie Ten, którego szukałaś, obejmij Go, zżyj się z Nim, a zostaniesz oświecona. Zatrzymaj Go, proś, żeby nie odszedł za szybko, błagaj, żeby się nie oddalił. W rzeczywistości Słowo Boże biegnie, nie czuje zmęczenia, nie jest niedbałe. Niech twoja dusza wyjdzie na spotkanie Jego Słowa, a potem się zatrzyma nad tym, co pozostawiło Jego boskie przemówienie: On odchodzi prędko. A dziewica ze swojej strony co powie? „Szukałam go, lecz nie znalazłam; Wołałam go, lecz mi nie odpowiedział” (Pnp 5, 6b). Jeśli odszedł tak szybko, nie myśl, że nie jest z ciebie zadowolony, że go wzywałaś, prosiłaś, otworzyłaś mu drzwi: często pozwala wystawiać nas na próbę. Zobaczcie, co mówi w Ewangelii do tłumów, które błagały Go, by nie odchodził: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę, bo po to zostałem posłany» (por. Łk 4, 43).

Ale nawet jeśli wydaje ci się, że odszedł, idź i szukaj Go ponownie”.

(św. Ambroży)

Komentarz: Roberto Proietti
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org   info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki