Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 lutego 2023
ŚRODA POPIELCOWA
SŁOWO DNIA

«Jezus powiedział do swoich uczniów: 1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali
przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. (… ) 3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (…)

17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Mt 6,1-6. 16-18


Uczniowie Chrystusa intensywnie przeżywają sprawiedliwość: jest to ich życiowa potrzeba. Zadając sobie pytanie, na czym właściwie polega sprawiedliwość; wyczuwa się, że wiąże się ona z „uczynkami”, które w czasach Jezusa uważano za trzy filary życia sprawiedliwego: jałmużna, modlitwa i post. Są to trzy działania o wysokim profilu duchowym i moralnym, synteza wszystkich dobrych dzieł, jakie może wykonać człowiek sprawiedliwy. Sam Jezus uznaje ich znaczenie, ale przyznaje, że mogą one utracić swoje pozytywne cechy i przerodzić się w zachowania, które nie podobają się Bogu. Elementem różnicującym, który decyduje o ich wartości, jest wewnętrzna postawa, z jaką są wykonywane. Jezus potwierdza, że sprawiedliwym jest ten, kto nie daje wszystkim poznać dobra, które czyni. Przyczyną może być nieubieganie się o zgodę innych jako powód do czynienia dobra. Tym, co inspiruje dobre uczynki, musi być samo pragnienie dobra, a nie aprobata, zgoda, aplauz innych. Dlatego spełnianie dobrych uczynków „potajemnie” oznacza składanie ich w ręce Boga i oczekiwanie Jego nagrody, bez roszczenia, że natychmiast musi się ją otrzymać. To nie jest automatyczne, że dobre uczynki natychmiast otrzymują nagrodę: czas nagrody od Boga nie jest czasem ludzkim.


Pozwól nam rozpocząć wielkopostną drogę z pragnieniem nawrócenia się do miłości,  pozwalając Bogu kochać mnie samego.


Głos papieża Franciszka

„Wielki Post przychodzi do nas jako opatrznościowy czas zmiany kursu, odzyskania zdolności reagowania w obliczu rzeczywistości zła, które zawsze jest dla nas wyzwaniem.”

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki