Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
29 maja 2023
Poniedziałek, Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła – wspomnienie
SŁOWO DNIA

26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

J 19, 26-27


Uczniem, którego Jezus kochał, jest każdy człowiek, który przyjmuje miłość Boga do siebie. A co Jezus mówi do nich w Ewangelii Jana: „Oto matka twoja”, wskazując na Maryję, Jego matkę. On przyjął Ją, nie tylko biorąc pod dach, ale przede wszystkim modląc się z Nią, jak przypomina antyfona: „Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z niektórymi niewiastami i Maryją, matką Jezusa, i Jego braćmi (Dz 1, 14). Nie wolno nam przyjąć Maryi tylko w obrazach czy figurach, ale jako Matkę w modlitwie, aby swoją macierzyńską miłością mogła nam pomagać iść w stronę Jezusa. Przyjęcie Jej jako Matki będzie naszą modlitwą napisaną przez Papieża Franciszka na zakończenie Encykliki Lumen fidei.
(29 czerwca 2013 r.)


Głos Modlitwy do Maryi, Matki Kościoła i Matki naszej wiary

„Matko, wspomóż naszą wiarę!
Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wycho­dząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzo­ty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania.
Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego.
Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam.
Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas co­raz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierz­chu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!”

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki