Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
21 lutego 2023
Wtorek, VII Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

«Jezus i Jego uczniowie 30  podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. 31 Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». 32 Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 33 Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» 34 Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 35 On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!» 36 Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 37 «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Mk 9, 30-37

Autorstwa Mathias Ribeiro – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128278371


O co kłóciliście się w drodze? Pytanie, które ucisza, ponieważ uświadamia ci treść, która cię rozżarzyła. Zachowanie apostołów może wydawać się nam absurdalne i nie na miejscu, ale w końcu jest także naszym, chociaż tego nie lubimy. W naszych codziennych relacjach mimowolnie przyjmujemy styl „konkurencyjny” poprzez własne wywyższanie się lub poniżanie innych. Prawdziwe służenie braciom wcale nie jest łatwe, ale sam Jezus nas o to prosi, On, który to uczynił przed nami i to w sposób totalny, „wydając siebie” temu, kto Go zabił. Moglibyśmy Mu odpowiedzieć, że jesteśmy niczym, że służba jest rzeczywistością boską, zbyt odległą od naszego człowieczeństwa, moglibyśmy Mu powiedzieć, że jest to dla nas niemożliwe. Jednak dwa tysiące lat temu poprosił dwunastu mężczyzn, przyszłych przywódców Kościoła, którzy idąc z Nim spierali się, być może kłócąc się o to, kto z nich jest najlepszy.


„Spraw, Panie, abyśmy nauczyli się Ciebie, że największy jest ten, kto umie służyć, kto się uniża i umie się ugiąć, bo tylko miłość jest wielka”.


Głos polityka

„Mój dziadek powiedział mi kiedyś, że są dwa rodzaje ludzi: ci, którzy wykonują pracę, i ci, którzy przypisują sobie zasługi. Powiedział mi, żebym starała się być w pierwszej grupie; bo zawsze będzie znacznie mniejsza konkurencja.” 
(Indira Gandhi)

Komentarz: s. Emila Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki