Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 grudnia 2022
Boże Narodzenie
SŁOWO DNIA

1 Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
14 A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

J 1, 1.14


Liturgia Bożego Narodzenia co roku zaprasza nas do wsłuchania się i głębokiej medytacji nad początkiem Ewangelii według św. Jana. Tekst poetycki, niezwykle piękny, ale niełatwy i nie do zrozumienia w sposób bezpośredni, w którym mówi się między innymi, że „Słowo”, „Słowo”, przez które Ojciec wszystko stworzył i które jest samym Bogiem, „stało się Ciałem”.

Tajemnica Wcielenia Słowa, które kontemplowaliśmy przez cały ten czas, mówi nam o dwóch fundamentalnych rzeczach dla naszego życia wiary.

Po pierwsze, Słowo, poprzez które Bóg komunikuje nam siebie samego, konkretne oblicze oraz istnienie, pozwoliło nam jeszcze bardziej niż w przepowiadaniu proroczym, poznać miłosierne oblicze Ojca i Jego wolę zbawienia każdego człowieka. Po drugie, Słowo, kiedy stało się ciałem, przypomina nam, że Pan „wychodzi nam naprzeciw w każdym człowieku i w każdym czasie” (Prefacja na Adwent I/A). Rozpoznać obecność Chrystusa w obliczach ludzi, których On stawia na drodze życia obok nas i przed nami, to jest prawdziwe wyzwanie wiary każdego dnia.

Panie, Przedwieczne Słowo Ojca i Słowo Wcielone, daj nam łaskę otwartych oczu , abyśmy mogli rozpoznać Ciebie żywego i obecnego w Dzieciątku owiniętym w pieluszki leżącym w żłobie i w każdym mężczyźnie i kobiecie żyjącym na świecie. Niech tak będzie.

Głos papieża emeryta

„Na początku naszego być chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej ani wielkiej idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nowy horyzont, a wraz z nim przełomowy, decydujący kierunek”. 
(BENEDYKT XVI, Deus caritas est, 1)

Komentarz: ks.Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki