Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
29 października 2023
XXX Niedziela zwykła

SŁOWO DNIA

34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Mt 22, 34-40


Dwie części jedynego przykazania miłości stawiają ucznia Jezusa wobec kryterium, które powinno kierować jego wyborami: kochać Boga ze wszystkich sił, całym umysłem, duchem, kochając ludzkość, jak kocha się siebie samego!

Kryterium to staje się realnie widoczne w Ukrzyżowanym. Krzyż, gdy przyjrzymy się z bliska, zobaczymy, że składa się z dwóch osi: pierwsza, pionowa – to miłość otwarta na wolę Bożą; druga, pozioma – to miłość zawsze gotowa przyjąć każdego człowieka z szeroko otwartymi ramionami.

To właśnie w kontemplacji Ukrzyżowanego rozumiemy nierozdzielność miłości do Boga od miłości bliźniego. Ten, kto mówi, że kocha Boga, a nie ma miłości do tych, którzy są wokół niego, kimkolwiek są, nawet do tych, którzy ich ukrzyżowali, zdradzili, znieważyli, porzucili, jest w rzeczywistości kłamcą!

Pomóż nam, Panie, uczynić to przykazanie naszym. Podtrzymuj w nas pragnienie, by kochać Ciebie, by kochać wszystkich, bez zastrzeżeń. Niech tak się stanie!

Tylko «kochający» znają Boga. I tylko wtedy, gdy ktoś kocha, jest obrazem Boga. Jeśli nie kochamy, nie jest prawdą, że jesteśmy obrazami Boga.”

Głos poety

A Bóg się nie objawia. I nie ma na ziemi wzniosłych teofanii.
DAVID MARIA TUROLDO, Amare, wyd. San Paolo, s. 41

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Marta Raducha FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki