Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
5 lutego 2023
V NIEDZIELA ZWYKŁA – Rok A
SŁOWO DNIA

14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Mt 5,14-16


Temat światła przewija się przez całą Ewangelię. Jest obecny w niebiosach oznajmiających narodziny: „wielkie światło”, oczekiwane od wieków, które w końcu przebija horyzont. Światło gwiazd towarzyszy pasterzom i Mędrcom aż do Jezusa. Jest obecne w wielu wydarzeniach, aż do oślepiającego światła Paschy, którym jest Chrystus Pan w swojej chwale. W dzisiejszym orędziu Nauczyciel wzywa także nas, abyśmy byli światłem, nie tylko indywidualnie, ale jako wspólnota „Wy jesteście światłem świata. Niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Nie można zapewnić światła tylko dla siebie. Wspólnota musi być światłem, musi oświecać. Nie powinna bać się okazywać dobra, które czyni. Nie robi tego, żeby być widzianą, ale żeby było widoczne to, co robi. Sól nie istnieje sama dla siebie. Światło nie istnieje samo dla siebie! Tak więc misją wspólnoty jest jaśnieć światłem duszy, które Pan daje nam w każdej chwili naszego istnienia. Mamy za zadanie sprawić, by ono nie zniknęło pod stołem naszych rozczarowań czy naszego zmęczenia, ale sprawić, by pojawiło się na górze naszej nadziei.


W chwili modlitwy, którą sobie podaruję, poproszę Jezusa, aby oświecił mnie swoim światłem, dyskretnym i świetlistym, abym mógł dawać je wszystkim, których spotykam.


Głos papieża Franciszka

Uczeń i wspólnota chrześcijańska są światłem w świecie, kiedy kierują innych ku Bogu, pomagając każdemu doświadczyć Jego dobroci i Jego miłosierdzia. Uczeń Jezusa jest światłem, kiedy potrafi żyć swoją wiarą poza ograniczonymi przestrzeniami, kiedy się przyczynia do usuwania uprzedzeń, do usuwania oszczerstw oraz do wprowadzania światła prawdy w sytuacje skażone przez obłudę i kłamstwo. Oświecanie. Lecz nie jest to moje światło, to jest światło Jezusa, my jesteśmy narzędziami służącymi temu, aby światło Jezusa docierało do wszystkich. (ANIOŁ PAŃSKI, Plac Św. Piotra, niedziela, 9 lutego 2020)

Komentarz: s. Graziella Curti FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki