Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
4 lutego 2023
Sobota, IV Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

30 Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. 31 A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 32 Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. 33 Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 34 Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Mk 6, 30-34


Poczucie dezorientacji u ludzi, jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia, budzi współczucie Jezusa. U podstaw tej powszechnej niepewności leży brak pasterzy i przewodników. Zadaniem pasterza jest bowiem wskazywanie drogi, łąki, schronienia, ochrony. Egzystencjalnie przekłada się to na jedno słowo: wskazać sens. Właśnie wtedy, gdy brakuje kierunku, głębokiego sensu życia, żyjemy zagubieni, zdezorientowani, chaotyczni, bez sprecyzowanych celów, posuwając się po omacku. Z drugiej strony pozostawanie z Chrystusem oznacza odzyskanie czegoś, co napełnia sensem to, co wydaje się już nie mieć sensu. Być z Chrystusem oznacza czuć się poważnie traktowanym w bardzo konkretnych, realnych potrzebach. Jezus nie jest teoretykiem, który udziela lekcji duchowych, który pomaga ludziom słowem i nauczaniem, ale raczej jest Tym, który staje się bliźnim, i w tej bliskości napełnia sensem i uzdrawia. Gdyby religia zakończyła się pomaganiem duszom bez wzięcia pod uwagę ciała, nie byłaby to już religia Chrystusa. Prawdopodobnie dlatego Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba i ryb, aby pomóc nam zrozumieć, że zależy mu na naszej integralnej realizacji, ludzkiej i duchowej. On nie interesuje się tylko częścią naszego życia, ale całym naszym człowieczeństwem. W rzeczywistości logika wcielenia nie każe nam mówić biednemu, głodnemu człowiekowi: „Błogosławię ci i idź w pokoju”, ale każe nam zatrzymać się przy nim, aby spróbować udzielić konkretnych odpowiedzi na jego potrzebę pożywienia.

Panie, Boże nasz, daj nam Twoim wiernym, wielbić Cię z całej duszy i miłować wszystkich ludzi miłością Chrystusa.


Głos teologa

„Ewangeliczna służba Matki Teresy na rzecz ubogich z najuboższych dała światu inspirującą lekcję współczucia i prawdziwej miłości do naszych bliźnich w potrzebie. Taka miłość i poświęcenie siebie jest wyzwaniem dla świata, świata zbyt przyzwyczajonego do egoizmu i hedonizmu, chciwego pieniędzy, prestiżu i władzy.” 
(św. Jan Paweł II)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki