Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 października 2022

SŁOWO DNIA

49 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. 50 Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 51 Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 52 Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 53 ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Łk 12, 49-53


Pięćdziesiątnica objawia się w formie ognistych języków; jest to nowa rzeczywistość przymierza między Bogiem a ludem, oparta już nie na przestrzeganiu Jego praw, ale na przyjęciu Jego ducha, to znaczy Jego miłości. Dlatego Jezus mówi o ogniu, a raczej o Duchu, pragnąc, aby jego uczniowie nawiązali inną relację z Bogiem niż ta, przekazana przez Mojżesza, raczej jako relację między dziećmi a ich ojcem. W dalszych wersetach wypowiadane Słowo nas zaskakuje: Jezus usuwa pewne wątpliwości co do znaczenia pokoju jako podziału. Pokój, który przyniósł Jezus, owoc nowej relacji między ludźmi a Bogiem, na wzór relacji dzieci z ich ojcem, spotka się z reakcją i niechęcią wielu sił, które się uwolnią. A co to za siły? Jezus mówi o podziale, przyjmując obraz rodziny. Inicjatywa tego podziału wyszła od przedstawicieli z przeszłości, ojca, matki, teściowej, którzy nie przyjęli nowości orędzia Jezusa, a które zostało przyjęte przez uczniów. Oto przyczyna podziału. Należy pamiętać, że tutaj Jezus nie mówi o podziale: syna przeciw synowi, brat przeciw bratu. Nie, podział we wspólnocie wierzących w Jezusa jest niedozwolony, ponieważ tam, gdzie jest podział, wspólnota ulega zniszczeniu (por. Micheasz 7, 6).

Spraw, abyśmy uświadomili sobie, że jesteś Tym, który czyni wszystko nowym, abyśmy mogli zrozumieć przełomową nowość Twojego Ducha miłości.

Głos dramaturga

„Żyj, by być cudem i podziwem swojego czasu!”

(William Szekspir)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki