Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
21 listopada 2023
Wtorek, Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny – Wspomnienie

SŁOWO DNIA

48 Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 49 I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 50 Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Mt 12, 48-50


Wszystko zaczyna się od „tak” Maryi podczas Zwiastowania, Jej „tak” wobec woli Ojca jest dla nas wielką lekcją. Jej „tak” nie uniknęło trudnych sytuacji: z pewnością było wiele rozmów w małym miasteczku Nazaret, poród w stajni, ucieczka do Egiptu i wiele innych. Wypełnianie woli Ojca nie oznacza łatwego i niezmąconego życia bez trudności, Syr 2, 1 przypomina nam: Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! W Maryi nie widzimy dumny z tego, że została wybrana, ani depresji z powodu napotkanych trudności. Mamy przykład do naśladowania, osobę, która wypełniając wolę Ojca, była tak pełna radości, że odpowiedziała Elżbiecie słowami Magnificat.

Panie, za wstawiennictwem Twojej Matki, pomóż mi zawsze i w każdej sytuacji wypełniać Twoją wolę.

Głos Papieża

Często czujemy się w sytuacji niezgody na tę wolę, czasami trudno nam ją zrozumieć i zaakceptować, chcielibyśmy innego życia, bez wyzwań, bez cierpienia, chcielibyśmy być inni, być może bardziej inteligentni, bogatsi w talenty lub naturalne predyspozycje. Jednak nie ma dla nas lepszej woli niż wola Ojca, która jest Jego planem miłości do nas w perspektywie Jego królestwa i naszego pełnego szczęścia. Często boimy się tej woli, ponieważ obawiamy się, że Bóg może narzucić nam coś z czystej woli, a nie dla naszego dobra; boimy się, że przyjęcie Jego woli oznacza rezygnację z naszej wolności. Zamiast tego musimy intensywnie szukać, prosić Boga Ojca, aby objawił nam swoją wolę i prosić, aby się w nas wypełniła.

(Z Orędzia Ojca Świętego do uczestników Festiwalu Młodzieży – 26-30 lipca, Medjugorje, 27.07.2023)


Komentarz: Claudio Del Brocco

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki