Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 marca 2023
Środa, I Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

29 A gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 30 Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 31 Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 32 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

Łk 11, 29-32


Jonasz i królowa Południa, mówi Jezus, są jedynym znakiem, który Jego pokolenie musi nauczyć się akceptować, aby w pełni należeć do Królestwa Bożego. Ale dlaczego oni dwoje, jaki jest powód, dla którego są proponowani jako znak? Przy bliższym przyjrzeniu się oboje pokazują, co Słowo Boże może zrodzić w sercach tych, którzy je przyjmują: Jonasz przechodzi z jednego krańca miasta Niniwy na drugi, aby zaprosić jego mieszkańców do pojednania z Bogiem; Królowa Południa wyrusza z krańców ziemi, aby słuchać Mądrości, którą Bóg objawił Salomonowi. Znaki, których szukają Izraelici, można zatem streścić w jednym znaku: w Słowie. Tylko przyjmując je, można otworzyć oczy, opromienić swoje życie, zrozumieć historię, rozpoznać, kim naprawdę jest Jezus i jaka jest misja, którą Ojciec powierzył Mu wypełnić.

Panie, otwórz nasze serca, abyśmy i my mogli przyjąć znak Twojego Słowa w sposób mądry i posłuszny. Niech tak będzie!


Głos Papieża

Ewangeli­zacja wymaga zażyłości ze Słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspól­noty katolickie proponowały poważne i wytrwa­łe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe. Nie szukamy, błądząc po ciemku, ani nie powin­niśmy oczekiwać, aby Bóg skierował do nas sło­wo, ponieważ rzeczywiście «Bóg przemówił, już nie jest wielkim nieznanym, lecz objawił się».

(FRANCISZEK, Evangelii gaudium, 175)

Komentarz: ks.Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki