Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
17 października 2023
Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

37 Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. 38 Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. 39 Na to rzekł Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. 40 Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? 41 Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.

Łk 11,37-41


W przeciwieństwie do tekstów Mk 7, 1-5 i Mt 15, 1-2, gdzie widzimy faryzeuszy, którzy zauważyli, że uczniowie Jezusa nie obmywają rąk przed posiłkiem, tak tutaj, u Łukasza, widzimy samego Jezusa, który łamie zasadę obmywania rąk przed posiłkiem.

Wola Mistrza jest jasna: chce poprowadzić słuchacza – tego faryzeusza, jakim jest każdy z nas – aby spojrzał w głąb siebie, aby uzdrowił swoje wnętrze.

Nawrócenie jest potrzebne, konieczne! Gdy dbamy tylko o to, co zewnętrzne, gdy jesteśmy pochłonięci tylko tym, co na zewnątrz, mamy serce pełne „chciwości i niegodziwości”. Aby uleczyć nasze serce, jesteśmy wezwani do „dawania jałmużny”… z miłością… do powolnego oczyszczania się z pozorów i do zdejmowania masek, które przywiązują nas do samych siebie.

 Oto lekarstwo: dawać siebie, myśleć o innych! Panie Jezu, oczyść nasze serca, aby nasze życie przemieniło się w dar!

Głos papieża Franciszka 

«[…] Jezus gani ludzi wyznających religię makijażu: wyglądu, udawania, tego tylko, co zewnętrzne; a co jest w środku?…

«Wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości». Jezus w Ewangelii powtarza to tym ludziom wiele razy: «W waszym wnętrzu jest zło, nie ma sprawiedliwości, nie ma wolności. Jesteście niewolnikami, ponieważ nie przyjęliście sprawiedliwości, która pochodzi od Boga, sprawiedliwości, którą dał nam Jezus»” – powiedział Papież.

Ojciec Święty wskazał, że wolność chrześcijańska pochodzi od Jezusa i nie jest efektem naszej pracy.

Papież przypomniał, że możemy czynić wiele dobra, ale gdy nie robimy tego pokornie, jak uczy Chrystus, na niewiele nam się to zda. Będzie to bowiem dobro, które pochodzi od nas samych, a nie owoc odkupienia danego nam przez Jezusa. Odkupienie, dodał Franciszek, „przychodzi drogą pokory i uniżenia, gdyż bez uniżenia nie można dojść do pokory. Trzeba, byśmy szli, czyniąc dobro bez rozgłosu, bezinteresownie, tak jak i my za darmo otrzymaliśmy naszą wewnętrzną wolność. I niech On ochrania tę wewnętrzną wolność w każdym z nas. Prośmy o tę łaskę” – mówił Papież.

(patrz: Poranna medytacja w kaplicy Domu Świętej Marty, wtorek, 11 października 2016 r.)

Komentarz: s. Moniki Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Teresa Mikiciuk FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki