Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 listopada 2023
Środa, Uroczystość Wszystkich Świętych

SŁOWO DNIA
1 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków4, którzy byli przed wami.

Mt 5,1-12


Słowo błogosławieni, użyte przez Jezusa, odpowiadające aramejskiemu asceré, oznacza zarówno obietnicę, jak i program. Aby zrozumieć błogosławieństwo w kategoriach obietnicy, pomyślmy na przykład o ziarnie lub dzieciach. Ziarno jest obietnicą kiełka, rośliny, dojrzałego owocu; dziecko jest obietnicą egzystencji przeznaczonej do przejścia przez różne okresy życia, aż do osiągnięcia dojrzałości. W świetle tych przykładów obietnicę szczęścia można rozpoznać w pragnieniu szczęścia tkwiącym w sercu każdej istoty ludzkiej. Zdarza się jednak, że ktoś myli się co do sposobu, w jaki próbuje to pragnienie zrealizować. Bycie błogosławionym należy przyjąć raczej jako programem do zrealizowania.

To właśnie przypomina nam Jezus, głosząc Błogosławieństwa. Przypomina,  że szczęście, oprócz tego, że jest tęsknotą obecną w sercu każdego człowieka, jest także sposobem, programem, który trzeba w pełni zrealizować. Innymi słowy, wszyscy jesteśmy powołani do szczęścia, do świętości, ale aby je osiągnąć, musimy iść z Jezusem przez program Błogosławieństw.

Pomóż nam, Panie, wejść bez lęku do domu Błogosławieństw, aby odkryć drogę, która może, dzień po dniu, prowadzić nas do pełni życia, które nam obiecałeś. Szczęśliwego Święta Świętych!

Głos papieża

„Może istnieć wiele teorii na temat tego, czym jest świętość, wiele wyjaśnień i rozróżnień. Taka refleksja może być przydatna, ale nic nie jest bardziej oświecające niż powrót do słów Jezusa i zgłębienie Jego sposobu przekazywania prawdy na temat świętości. Jezus wyjaśnił w całej prostocie, co to znaczy być świętym, a uczynił to, gdy zostawił nam Błogosławieństwa. Stanowią one dowód „tożsamości chrześcijanina”.

Franciszek, Gaudete et exultate, 63

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Teresa Zegzuła FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki