Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 listopada 2023
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

SŁOWO DNIA

5 Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności».

1 Tes 5, 5


Z pewnością bywają w życiu momenty ciemności, kiedy znajdujemy się w mroku, w całkowitej beznadziei, z której nie widzimy wyjścia. Jezus mówi nam w Ewangelii św. Jana 12, 46: „Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności”. Paweł akcentuje to mocniej w tym liście. Jeśli podążamy za Jezusem jako człowiekiem i Bogiem, nie pozostajemy w ciemnościach, ale widzimy światło, Jego światło. Pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi: Jak Go naśladować? Jak w Niego wierzyć? Jedynie modlitwa, która uwewnętrznia Jego słowo, daje nam możliwość wprowadzenia go w życie. Podążając za Jego naukami, stajemy się Jego braćmi, jak mówi nam wyraźnie w Ewangelii Mateusza 12, 46-50: „Oto moja matka i moi bracia! Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Nawet jeśli doświadczamy ciemności, nie jesteśmy przez nią zniewoleni, ponieważ nie należymy do ciemności, ale jesteśmy dziećmi światłości.

Najświętsza Dziewico, niech światło Jezusa przemienia nasze postawy i działania, abyśmy i my, począwszy od naszego ubóstwa, od naszej małości, mogli nieść blask światła Chrystusa (Modlitwa papieża Franciszka).

Głos Papieża

„Gdy szukamy gdzie indziej, gdy wolimy polegać na małych światełkach, gdy błądzimy w ciemności, nie uświadamiamy sobie, że Jezus jest światłem, jest światłością świata. A zachowywanie się jak dzieci światłości wymaga radykalnej zmiany mentalności, zdolności osądzania ludzi i rzeczy według innej skali wartości, która pochodzi od Boga”.
(Anioł Pański z papieżem Franciszkiem z 26-3-2017 r.)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki