Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
16 marca 2024
Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

40 A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». 41 Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? 42 Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?» 43 I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. 44 Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. 45 Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go nie pojmali?» 46 Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia». 47 Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? 48 Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? 49 A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». 50 Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: 51 «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?» 52 Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei». 53 I rozeszli się – każdy do swego domu.

J 7, 40-53


Ludzie, którzy spotkali Jezusa z Nazaretu, mieli trudności ze zrozumieniem, z kim mają do czynienia. Opinie na jego temat były różnorodne. Ewangeliści zapisali je dla nas. W tekście dzisiejszej Ewangelii jest powiedziane, że niektórzy zaliczyli go do grona proroków; inni uznali go za Chrystusa; jeszcze inni uważali, że to niemożliwe, aby Mesjasz mógł pochodzić z Galilei. Jednak to, co było uderzające, poza trudnością ujęcia go w schematy, to jego słowa. „Nigdy jeszcze żaden człowiek tak nie przemawiał!” – powiedzieli strażnicy wysłani przez arcykapłanów i faryzeuszy, aby Go aresztować. Słowa Jezusa docierają do serc ludu i wszystkich ludzi, którzy wiedzą, jak pokonać, podobnie jak Nikodem, noc wątpienia. Tylko ten, kto nie pozwala się kierować uprzedzeniami – „z Galilei nie powstaje prorok!” – ma serce wolne i gotowe do poznania Boga, człowieka, świata.

Panie, spraw, aby wątpliwości, które pojawiają się na naszej drodze wiary, skłoniły nas do odważniejszego zanurzenia się w głębinach Twojej tajemnicy. Niech tak się stanie.

Głos Papieża

„Wątpliwości, które dotykają wiary, w sensie pozytywnym, są znakiem, że chcemy lepiej i głębiej poznać Boga, Jezusa i tajemnicę Jego miłości do nas”. (FRANCISZEK, Audiencja generalna, 23 listopada 2016).

Komentarz: Don Giuseppe Tilocca

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki