Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
4 października 2023
Środa, Świętego Franciszka z Asyżu, Patrona Włoch

4 Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. 15 Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 16 Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego [niech zstąpi] pokój i miłosierdzie!
17 Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

Ga 6, 14-18


Wobec śmierci i zmartwychwstania Chrystusa obrzezanie traci na znaczeniu: liczy się natomiast nowe stworzenie. Wraz z Chrystusem rozpoczyna się nowe dzieło stwórcze Boga, nowy sposób bycia, myślenia, działania.

Wraz z Chrystusem rozpoczyna się nowe życie oparte na zaufaniu oraz nadziei na spełnienie Obietnicy Zbawienia.

Świadczy o tym życie naszego Świętego Patrona, Franciszka z Asyżu, który stał się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Jego świadectwo jest żywe do dziś.

Dzisiaj pomodlę się w łączności ze św. Franciszkiem z Asyżu:

MODLITWA PRZED UKRZYŻOWANYM

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Głos św. Franciszka z Asyżu

Gdy głosisz pokój swoimi ustami, zadbaj o to, by twoje serce było nim jeszcze bardziej napełnione.

Komentarz: s. Monika Angulo FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki