Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 kwietnia 2024
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

SŁOWO DNIA

19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». 26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 27 Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» 28 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 29 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

30 I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. 31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

J 20, 19-31


Uczniowie są w Wieczerniku, za zamkniętymi drzwiami, boją się i mają serca przepełnione smutkiem z powodu śmierci ich Mistrza. Jezus zastał ich zupełnie nieprzygotowanych na swoje przyjście. Podobnie i my często zamykamy się przed Nim w naszym codziennym życiu i relacjach, nie wierząc lub nie potrafiąc żyć w świetle dobrej nowiny i obawiając się osądu innych. Ale Jezus właśnie w takiej sytuacji objawia się, daje nam prawdziwy pokój i napełnia nas swoim duchem, aby posłać nas jako swoich uczniów. Tomasz nie był obecny, gdy inni Go widzieli i jest kuszony, by nie wierzyć ich świadectwu. Musi sam doświadczyć tego spotkania, aby uwierzyć, że życie rodzi się z tej śmierci, i myśli, że rozwiązaniem jest włożenie w to palca, tak jak my, kiedy nie możemy znaleźć innego sposobu radzenia sobie z bolesnymi sytuacjami, niż powtarzanie sobie, co się stało. Czerpiemy pewną przyjemność z powracania do smutku naszego życia, w rzeczywistości Tomasz nazywany jest Didymosem, czyli bliźniakiem. Tak, Tomasz jest do nas podobny, tak jak on uwielbiamy dotykać palcem bolących miejsc. Ale Didymos oznacza również podwójny i w tym również Tomasz jest do nas podobny. Tomasz jest podwójny, ponieważ częściowo wierzy, a częściowo wątpi, ale także dlatego, że częściowo pozostaje we wspólnocie, a częściowo ją opuszcza. Jest podwójnie podobny do nas, ponieważ nasze życie duchowe również składa się z zaufania i niepewności, z przynależności i samotności.

Pytam siebie, w jakich sytuacjach zamknąłem się w sobie, tak jak uczniowie w Wieczerniku, i jakie ścieżki sugeruje mi Pan, aby ponownie otworzyć drzwi mojego serca.

Głos pisarza

„Zima jest w mojej głowie, ale wieczna wiosna jest w moim sercu”. (Victor Hugo)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki