Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
21 października 2023
Sobota, XXVIII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone».

Łk 12, 8-10 


Zaparcie się Jezusa oznacza, że ​​nie umieliśmy zaprzeć się samych siebie. Wyparcie się Jezusa jest wyrazem egoizmu, który chce się utwierdzić i zająć Jego miejsce. Zaprzeczanie jest przeciwieństwem wyznawania. Wiemy, że wyznanie wiary jest formą świadectwa, męczeństwa, jest wręcz świadectwem nie tylko słowami, ale życiem. Jezus przypomina nam, że w każdym naszym najmniejszym działaniu istnieje możliwość wyznania Go lub wyparcia się. Jeśli nauczę się to rozpoznawać i wyznawać Go w małych rzeczach, których doświadczam, poczuję się kochany i zdam sobie sprawę, że w moim sercu miłość Boga, Ducha Świętego, daje mi siłę i przekonanie, aby Go wyznać, aby być świadkiem.

Tylko ci, którzy nie nawiązują głębokiej przyjaźni z Jezusem, relacji życia, ci, którzy świadomie zamykają się na Jego Miłość, sprzeciwiają się Duchowi, ci, którzy Go odrzucają, i w tym momencie podejmują decyzję o wykluczeniu siebie!

Panie Jezu, daj nam serca pokorne, które znajdują światło, aby rozpoznać dobro ukryte we wszystkim, co otrzymaliśmy. Jesteś początkiem wszystkiego, jesteś Miłością, która daje życie!

Głos Papieża Franciszka

«[…] Aby ewangelizować, jest zatem konieczne, byśmy jeszcze raz otworzyli się na horyzont Ducha Bożego, nie obawiając się tego, czego od nas zażąda, i dokąd nas poprowadzi. Zawierzmy się Jemu! On sprawi, że będziemy zdolni żyć naszą wiarą i dawać o niej świadectwo, i oświeci serca osób, które spotkamy […]».
AUDIENCJA GENERALNA, 22 maja 2013

Komentarz: s. Moniki Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Małgorzata Grochowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki