Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
8 stycznia 2023
Niedziela Chrztu Pańskiego
SŁOWO DNIA

13 Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Mt 3, 13-17


Jan chciał Go powstrzymać, ale Jezus odpowiedział: „Pozwól, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”, a gdy tylko wyszedł z wody, rozległ się nad Nim głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. To jest właśnie sprawiedliwość, która musiała się spełnić na oczach Boga: gdy Jezus przyjął chrzest, to znaczy w pełni wchłonął nasze człowieczeństwo w tajemnicy wcielenia, dokonała się cudowna wymiana, jak mówi Leon Wielki; On sam chrzci, zanurza się w naszym człowieczeństwie i zanurza nas w oceanie Bożej miłości, w łasce Ducha Świętego. Słowo stało się mocą, która wibruje , aby wszelkie ciało mogło je usłyszeć, ponieważ zostało skierowane do każdego ciała, człowieka. Bóg nie preferuje osób, ale wzywa wszystkich do zbawienia w Chrystusie. Nad naszym człowieczeństwem, które Jezus odnowił w przymierzu z Bogiem, rozbrzmiewa Słowo, ono rozbrzmiewa życiem: „Jesteś moim Synem umiłowanym”. Jest to Słowo wypowiedziane nad każdym z nas w dniu naszego chrztu, od dnia, w którym zostaliśmy wszczepieni i staliśmy się uczestnikami Chrystusowego Synostwa. Synowie w Synu, a więc spadkobiercy Królestwa. Jest to Słowo światło, Słowo, które zaspokaja tę głęboką potrzebę bycia poznanym, strzeżonym i kochanym. Jest to słowo życia i Zmartwychwstania.

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Kolekta dnia)

Głos papieża Franciszka

„W przekazywaniu wiary przez Chrzest istnieje pewien łańcuch. Każdy z nas jest ogniwem tego łańcucha: zawsze krok naprzód; jak rzeka, która nawadnia”.

(Katecheza Ojca Świętego z okazji Audiencji Generalnej, 15.01.2014)

Komentarz: ks. Fabrizio Meloni
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki