Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
4 czerwca 2023
Niedziela, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – ROK A
SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do Nikodema: 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

J 3, 16-18


Pod wpływem Pięćdziesiątnicy uczniowie zostają niejako wyrzuceni z wieczernika i tym wyjściem kończy się okres wielkanocny a rozpoczyna się okres zwykły, nie tylko dla uczniów, ale także dla każdego z nas. Jednak w niedziele następujące po Zesłaniu Ducha Świętego wciąż planowane są ważne wydarzenia, przede wszystkim uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Wyjaśnienie Trójcy jest czymś, co może graniczyć z niemożliwością, tak jak w przypadku zakochania możemy racjonalnie wyjaśnić, czym jest miłość, ale tylko wtedy jesteśmy w stanie ją zrozumieć, gdy nią żyjemy.

To samo dotyczy Boga, można użyć niezliczonej liczby określeń, zużyć morze atramentu, mogą być użyte rzeki publikacji aby zilustrować, czym jest Trójca, ale zrozumieć coś o Bogu możesz tylko wtedy, gdy doświadczysz tego w swoim życiu. Mimo wszystko jest jednak pewna prawda, która pomaga w zrozumieniu, a mianowicie, że Bóg nie jest niezmierzoną samotnością, ale nieskończoną komunią. Dla tych, którzy wierzą, że bycie szczęśliwym przekłada się na samowystarczalność, stwierdzenie, że Bóg jest Trójcą, odpowiada stwierdzeniu, że Bóg, mimo że jest największą, najbardziej nieograniczoną, najbardziej wszechmocną istotą we wszechświecie, musi manifestować swoją doskonałość w byciu Ojcem, Synem i Duchem Świętym, czyli absolutną relacją. Dlatego jeśli pragniemy dążyć do doskonałości, do szczęścia, nigdy się nam to nie uda bez drugiej osoby, nigdy nie będziemy w stanie wyeliminować innych z serca naszego spełnienia i szczęścia. Często kończymy, zubożając siebie, zrywając relacje z innymi, łudząc się, że możemy wystarczyć samym sobie, aby być szczęśliwymi i to pokazuje mechanizm obronny, który uruchamiamy ze strachu przed cierpieniem, narażeniem się na ryzyko lub po prostu dlatego, że jesteśmy apatyczni. Bóg, relacja trynitarna, skłania nas raczej do poważnego traktowania relacji, bo jeśli chcemy zrozumieć coś o Bogu, możemy to zrobić tylko w miłości, a miłość nieustannie stawia nas w relacji z innymi. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zrozumieć tę nieprzeniknioną tajemnicę Trójjedynego Boga, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Duch Święty będzie prowadził nas za rękę po drogach relacji właśnie dlatego, że kiedy porzucimy samotność naszego własnego „ja” i zwrócimy się ku „ty”, tam prawdopodobnie zaczniemy doświadczać czegoś z Boga.

Wierny i miłosierny Ojcze, który objawiłeś nam tajemnicę swojego życia, dając nam swego Jednorodzonego Syna i Ducha miłości, wspieraj naszą wiarę i wzbudzaj w nas uczucia pokoju i nadziei, abyśmy kochając siebie jak braci, oddali chwałę Twemu świętemu imieniu.

Głos teologa

Bóg nie jest bytem abstrakcyjnym czy „teologicznym” w akademickim znaczeniu tego słowa, ale jest sposobnością do przypomnienia sobie, jak i na ile Najwyższy poszedł na kompromis wejścia w naszą historią, abyśmy z kolei my byli zdolni stawać się bliźnimi wobec innych i razem być  bliźnimi dla innych.
(Michael David Semeraro)


Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki