Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
17 marca 2023
Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

28b Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Mk 12, 28b-31


Do Jezusa podchodzi uczony w Piśmie. Uczeni w Piśmie byli nieomylnymi co do Magisterium tamtych czasów, jedynymi uprawnionym do interpretowania prawa i zadawania Jezusowi pytań, na które On doskonale wiedział, jak odpowiedzieć. Tego człowieka interesowało jednak, jakie przykazanie było dla Jezusa najważniejsze, bo dla nich był to odpoczynek w szabat, ale Jezus, nie przestrzegając tego, budził konsternację. Jezus nie odpowiada, cytując przykazania, ale ogłaszając wyznanie wiary ludu Izraela: absolutną miłość do Boga i miłość do braci. Wiara przeżywana jako miłość; Boga trzeba szukać sercem: mówi nam Jezus! Następnie zadajemy sobie pytanie, jak bardzo nasze spotkanie z Jezusem obejmuje całe nasze życie: uczucia, miłość, myśli, rozumowanie, cielesność! Spotkanie z Jezusem w ten sposób pobudzi nas do służenia naszym braciom i siostrom, co więcej, miłość, jaką kocha nas Bóg sprawi, że będziemy zdolni kochać Jego i bliźniego.

Krew Twojego Krzyża, Panie, dar Twojej miłości, niech nas oczyści i uczyni braćmi!


Głos Papieża

«rozwój dobra, duchowe dojrzewanie i wzrost miłości są najlepszą przeciwwagą przeciwko złu»  
(Gaudete et exsultate, 163)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki