Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 marca 2024
Wielki Wtorek

SŁOWO DNIA

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

J 13, 21-33.36-38


Zalane łzami oczy Jezusa przypominają nam, że jego doświadczenie życiowe nie jest doświadczeniem pozbawionego udręk i kryzysów bohatera, który pod koniec życia wykazuje się nadprzyrodzonymi mocami. Z drugiej strony Jezus jest do głębi człowiekiem i w tym człowieczeństwie wyraża swoją boskość. Nasz Pan boleje nawet bardziej z powodu porzucenia i zdrady tych, którzy deklarowali swoją lojalność i miłość wobec Niego, niż z powodu zniewag, chłosty i gwoździ, gdy skazują Go na śmierć. Zapewne bez znaczenia jest szukanie winnych, skoro tej nocy każdy może być Judaszem lub Piotrem, gdy zdradzają lub zapierają go. „Szymon Piotr rzekł do Niego: „Panie, dokąd idziesz?”. Jezus mu odpowiedział: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz; pójdziesz za Mną później”. Piotr powiedział: „Panie, dlaczego nie mogę iść za Tobą teraz? Życie moje oddam za Ciebie!”. Jezus odpowiedział: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż się Mnie trzy razy zaprzesz”. Wiemy, jak trudno jest nam być blisko Niego, jednak życie w Chrystusie (życie chrześcijańskie) polega właśnie na stopniowym uczeniu się, by już nie uciekać, nie zapierać się i nie zdradzać. Jednak tym, co może niebezpiecznie utrudnić ten wzrost i przeszkodzić Łasce, jest wybór zamknięcia drzwi do przebaczenia. Wszyscy mogą mieć jeszcze szansę, ale nie Judasz, który nie pozwolił, by dosięgło go Boże miłosierdzie.

Wszechmogący, wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria Męki Pańskiej, abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie. (kolekta dnia)

Głos teologa

Podobnie jak uczniom, nam również grozi zamknięcie oczu i serc na rzeczywistość, ponieważ boimy się ciężaru konsekwencji. W obliczu zagrożenia destrukcją, naszą reakcją jest często udawanie, że nic nie rozumiemy, aby jak najdłużej odwlekać moment uświadomienia sobie, że stało się coś, co wymaga od nas większej odpowiedzialności. (Brat Michael David Semeraro)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki