Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 października 2023

Sobota, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

SŁOWO DNIA

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego

Dz 1, 14


Pierwsza wspólnota chrześcijańska składała się z braci i sióstr, mężczyzn i kobiet, którzy mieli kontakt z Jezusem. Była z nimi Maryja, Matka Jezusa, Ta, której Jezus powierzył Jana: w Nim także każdego z nas. Apostołowie i niektóre kobiety idące za Jezusem, wraz z Maryją, trwali jednomyślnie na modlitwie. Jednomyślni, ponieważ mieli silne doświadczenie wiary i starali się tę wiarę przekazywać. Wierzyli w Jezusa umarłego i zmartwychwstałego, widzieli Go zmartwychwstałego, rozmawiali z Nim, byli świadkami Zmartwychwstania. To głoszenie zmartwychwstania dotarło również do nas i my, podobnie jak oni, wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał. Oni wytrwali, ponieważ stanowczo podtrzymali swoją decyzję, aby zebrać się razem na modlitwie, tak bardzo, że Pięćdziesiątnica zaangażowała ich wszystkich w modlitwę.

Niech Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, wstawia się za nami, abyśmy wraz z Nią byli wytrwali i zjednoczeni w modlitwie.

O Maryjo, Królowo Różańca Świętego,
która jaśniejesz w chwale Bożej jako Matka Chrystusa i nasza Matka,
otocz nas, Twoje dzieci, swoją macierzyńską opieką. Amen

Głos św. Pawła

Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!
(2 Kor 13, 11)

Komentarz: s. Monika Angulo FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki