Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 stycznia 2023
Niedziela, uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
SŁOWO DNIA

19 „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
 i rozważała je w swoim sercu”.

Łk 2,19


Tajemnica Bożego Narodzenia jest tajemnicą, której należy strzec i rozważać w sercu. Jest to rzeczywistość w pełni nie do zrozumienia, do której należy podchodzić z szacunkiem i delikatnością, aby mogła otworzyć horyzonty nadziei.

Maryja uczy nas, jak podchodzić do tego Dzieciątka, jakimi oczyma na Nie patrzeć, jak przeżywać relacje z Nim: strzec Go, „rozważając” i „medytując” Jego milczenie, Jego uśmiechy, Jego spojrzenia. Słowo należy wyczuwać, trzeba je uprzedzać, trzeba o nie dbać, wiedząc, że czujność, «zapomnienie o sobie» sprawia, że staje się Ono obecnością w sercu.

Rozpocznijmy ten nowy rok w szkole Maryi, Królowej Pokoju i prośmy, aby ten kruchy dar, kruchy, ponieważ jest Dzieciątkiem, mógł być nadal przyjmowany w naszych umysłach i w naszym życiu.

Maryjo, Matko Pokoju, wstawiaj się za nami!


Głos papieża Franciszka

Maryja Dziewica, która urodziła „Księcia Pokoju” (Iz 9,6) i tuli Go z czułością w swoich ramionach, niech wyjedna nam z Nieba cenny dar pokoju, którego nie można osiągnąć w pełni ludzkim wysiłkiem. Same ludzkie siły nie wystarczą, ponieważ pokój jest przede wszystkim darem, darem Boga; trzeba o niego błagać nieustanną modlitwą, wspieraną cierpliwym i pełnym szacunku dialogiem, budowanym przy współpracy otwartej na prawdę i sprawiedliwość, zawsze zwracając uwagę na słuszne aspiracje jednostek i narodów. […] Chcemy pokoju. A to jest dar. Dziękuję Ci, Święta Matko Jezusa, Syna Bożego, Święta Boża Rodzicielko!  (ANGELUS, 1 stycznia 2021)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki