Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 października 2022

SŁOWO DNIA

17 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. 18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 19 Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy,
to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. 20 A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

Łk 11, 17-20


Tekst dzisiejszej Ewangelii porównuje dwie strategie: tę, która wypływa z mentalności człowieka i diabła, i tę, która pochodzi od Boga. Pierwsza wynika z oczekiwania na mesjasza triumfującego, królewskiego; druga z mesjanizmu pokornego, upokorzonego i ubogiego. Jezus wybiera drugą, która jest Mu wyznaczona przez Ojca. Jeśli wybierze ukrytą, niepozorną ścieżkę, to nadejście królestwa nie może nadejść w innej formie, bo nie będą mu towarzyszyły wielkie zjawiska na niebie i na ziemi, spektakularne sygnały, takie jak natychmiastowe zwrócenie uwagi tłumów w jednym czy drugim kierunku („Oto jest tu albo: oto jest tam”). Żydzi szukają zdumiewających cudów, aby udowodnić nadejście królestwa. Fałszywi prorocy ogłaszają, że Mesjasz może pojawić się w dowolnym miejscu, aby bronić swoich. A Jezus ostrzega, że są to deklaracje nieuzasadnione. Triumf dobra nie przychodzi tak szybko, jak byśmy tego chcieli. Powiedzieć coś przeciwnego to zwodzić ludzi, oszukiwać. Stoimy w obliczu starcia Jezusa z siłami zła. Nawet św. Ignacy przypomina nam (w Ćwiczeniach Duchowych), że nie tylko Pan przemawia w naszych sercach, ale także wróg. Dlatego nasze serce jest polem bitwy. W obliczu tego stwierdzenia jesteśmy przerażeni. Niepokoi nas ciemna strona nas, grzech, samookaleczenie, egoizm. Jednak Pan prosi nas, abyśmy realistycznie przyjęli nasze ograniczenia, składając je w Jego ręce. Zapewnia nas, że Królestwo jest już obecne wśród nas, żyje w naszym codziennym życiu, w powszedniości naszych dni.

Módlmy się więc tak: „Bądź Ty, Panie, Nauczycielem naszej duszy i pomóż nam odkryć ziarno dobra, które jest w nas, aby nie dać się pokonać złu.

Głos starożytnego mnicha

„Musimy zawsze zwracać uwagę na ataki diabła. Czy możemy mieć nadzieję, że pozostawi nas bez pokus ten, który nie zrezygnował z kuszenia Jezusa Chrystusa?”

(Serafin z Sarowa )

Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org   info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki