Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
10 marca 2023
Piątek, II Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 45 Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 46 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Mt 21, 42-43. 45-46


Bóg nasz Ojciec, zwraca szczególną uwagę na każdego z nas i każdego otacza troską. Wyraża swoją miłość i upodobanie, nazywając nas po imieniu i czyniąc nas swoimi dziećmi. Oddaje nam nasze życie i prosi, abyśmy nadal go strzegli, pielęgnowali zgodnie z Jego stylem. Kiedy prosi nas, abyśmy rozliczyli się z Jego obrazu i Jego podobieństwa w nas, które są cennymi skarbami naszego życia, niestety zaprzeczamy darowi naszego synostwa i odrzucamy je w zamian za wybory, które prowadzą nas do pobłażania sobie w złu i zamiany życia na śmierć. Jezus jest kamieniem węgielnym, który przypomina nam o naszych wyborach, naszej wolności, naszej odpowiedzialności i pyta nas, po której stronie chcemy być, jak chcemy żyć, czy jako dzieci Boże, czy jako niewolnicy zła. Kogo słuchamy w naszych wyborach, do kogo się odnosimy, co jest naszym „kamieniem węgielnym”… czy kiedykolwiek czytałeś Pismo Święte?

O Duchu Boży, daj nam świadomość, że jesteśmy Synami w Jezusie! Daj nam Twoje światło w umiejętności rozpoznawania i zwalczania zła, które nie chce, abyśmy przynosili owoce, dla których Bóg nas stworzył, aż po zamiar „zabicia” Jego obrazu w nas!


Głos Papieża Franciszka

„Pilna potrzeba odpowiedzi dobrymi owocami na wezwanie Pana, który wzywa nas, byśmy stali się Jego krzewem winnym, pomaga nam zrozumieć, co jest nowego i oryginalnego w wierze chrześcijańskiej. Ona jest nie tyle sumą przykazań i norm moralnych, ale przede wszystkim propozycją miłości, którą Bóg przez Jezusa złożył i nadal składa ludzkości. Jest to zaproszenie do wejścia w tę historię miłości, stając się żywą i otwartą, bogatą winnicą, pełną owoców i nadziei dla wszystkich.”         

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki