Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
5 stycznia 2024
Piątek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

SŁOWO DNIA

43 Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!». 44 Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. 45 Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». 46 Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» 47 Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». 48 Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». 49 Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» 50 Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». 51 Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

J 1, 43-51


Jezus rozpoznał w Natanaelu zaangażowanie w żarliwe i wytrwałe słuchanie Pism, jakby ukryte pod jego pozornym lekceważeniem. To uznanie i szacunek dla stanowiska drugiej osoby sprawiło, że Natanael zdał sobie sprawę, że w Jezusie jest coś nowego, czemu warto pozwolić się zakwestionować i zmienić. Natanael naprawdę poznaje Jezusa w momencie, gdy jego znajomość z Panem, jego kontakt z Nim, przełamuje uprzedzenia i pozostawia miejsce na słuchanie. W świetle Słowa musimy mieć odwagę powiedzieć sobie, że nosimy w sobie uprzedzenia, czasem nawet wobec Boga, zwłaszcza gdy smutek przychodzi niespodziewanie. Podobnie jak Mędrcy, którzy wyruszyli z daleka, podążając za gwiazdą, która zatrzymała się w prostej chacie na obrzeżach Betlejem, daleko od Jerozolimy; podobnie jak pierwsi uczniowie wezwani do pójścia za Rabbim, my również jesteśmy zaproszeni do wyruszenia w podróż, aby pozwolić życiu nas znaleźć, a tym samym odkrywać coraz bardziej wspólne i braterskie ścieżki życia.

Myśląc o ludziach, do których mam uprzedzenia, widzę, że być może nigdy nie podjąłem wysiłku, by naprawdę ich wysłuchać.

Głos jezuity
„Obserwujcie swoje reakcje na każdy epizod dnia, obserwujcie swoje przekonania. Zadawajcie sobie pytania! Czy jesteście gotowi kwestionować swoje przekonania? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, to jesteście pełni uprzedzeń i reagujecie mechanicznie”.
(Anthony de Mello)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki