Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
5 marca 2023
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Rok A
SŁOWO DNIA

1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana  i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. 2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło, […] 5b  a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»

Mt 17, 1-2, 5b

Autorstwa Zairon – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38436802


„Sześć dni” wcześniej: co się stało? Miało miejsce wyznanie wiary św. Piotra: „Ty jesteś Chrystus…”, ale chwilę później, gdy Jezus wyjaśniał swoją mękę, cierpienie, że będzie zabity przez kapłanów i zmartwychwstanie, Piotr poczuwa się upoważniony do nagany: „Bóg tego nie chce, nigdy Ci się to nie przydarzy”! Słowa Mistrza należą do najmocniejszych: „Idź za Mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”.

W naszej wielkopostnej wędrówce dzisiejszy fragment jest kontynuacją kuszenia Jezusa, gdzie kusiciel podpowiadał Jezusowi, jak zyskać posłuch poprzez władzę nad rzeczami, nad Bogiem i nad ludźmi. Na Taborze Jezus ponownie określa swoją drogę, „swoją politykę”, wypełniając Prawo i Proroków (Mojżesza i Eliasza): oddanie się na darmową służbę innym, oddając całego siebie, nic dla siebie nie zatrzymując, aż do śmierci na krzyżu – Z MIŁOŚCI: w ten sposób Jezus odkupił człowieka od „zniekształcenia”, do którego doprowadziło go jego ciągłe „ustępowanie podszeptom” szatana, grzechowi. Jezus nas odkupił i przywrócił nam pierwotne piękno. W Przemienionym Synu widzimy jego boskość! To przedsmak Zmartwychwstania, wielkie ostateczne zwycięstwo nad złem. To jest przeznaczenie każdego z nas, chwalebne przeznaczenie. Warunek? Ojciec nam  sugeruje: „JEGO SŁUCHAJCIE”.


O Duchu Boży, daj nam świadomość, że jesteśmy Synami w Jezusie. Dziś uczyń nas „słuchaniem”, kształtuj nasze serce i uczyń je ‘przyjęciem’ Słowa!


Głos Papieża Franciszka

Głos z obłoku mówi: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Pierwsza wskazówka jest więc bardzo wyraźna: słuchać Jezusa. Wielki Post jest czasem łaski, na ile słuchamy Tego, który do nas mówi. A jak do nas przemawia? Przede wszystkim w Słowie Bożym, które Kościół ofiarowuje nam w liturgii: nie pozwólmy, by padło ono w pustkę.
(ORĘDZIE NA WIELKI POST 2023)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki