Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
14 marca 2023
Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

21Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. [ …] 32 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”

Mt 18, 21-22. 32-33


Przebaczenie (per-dono) rodzi się tylko z miłości, która jest darem bezinteresownym, darem w nadmiarze. Tylko miłość otrzymana od Boga, tylko siła Jego Miłości daje nam siłę do przebaczania, ponieważ nasze małe serce, czasem zamknięte w sobie, potrafi przezwyciężyć pokusę zamknięcia, urazy, zemsty tylko wtedy, gdy otworzy się na Jego Miłość. Jezus mówi, że mamy się nawzajem miłować tą samą miłością, jaką On nas umiłował (J 13, 34), ale ta miłość jest darem, który należy przyjąć, nie jest owocem naszej woli. Dopiero wychodząc od tego przyjętego daru, doświadczam mojej relacji z drugim człowiekiem, mojej otwartości, mojej próby „naśladowania” relacji, jaką Bóg ma ze mną. To, co Pan uczynił ze mną, jest zasadą, abym ja też tak potrafił postąpić z tą osobą, która jest mi bliska: Przyjmę dar i go ofiaruję!

Otwórz moje serce, Panie, na dar Twojego Ducha, na dar Twojej miłości!


Głos Papieża Franciszka

„W życiu nie wszystko da się rozstrzygnąć sprawiedliwie. Nie. Przede wszystkim tam, gdzie trzeba postawić barierę dla zła, ktoś musi kochać ponad to, co się należy, aby na nowo rozpocząć historię łaski. Zło zna zemstę, a jeśli nie zostanie ono przerwane, grozi mu rozprzestrzenianie się, dusząc cały świat”.
(Franciszek, Audiencja generalna 24.04.2019)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki