Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
18 kwietnia 2024
Czwartek, III Tydzień po Wielkanocy

SŁOWO DNIA

44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 45 Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. 46 Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. 47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne.

48 Jam jest chleb życia. 49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

J 6, 44-51


“Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał.”

“Wszyscy oni będą uczniami Boga.”

Jezus również jest uczniem, najlepszym uczniem, dlatego może być także nauczycielem. Przyjść do Jezusa, przyjść do Ojca oznacza poznać ich nie tyle rozumowo, ile doświadczalnie. Wiara jest życiową postawą, a nie zgodą na teoretyczne prawdy. Tylko ci, którzy doświadczyli Boga, mogą zrozumieć, co inni o Nim mówią.

“Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.”

Jezus odnosi się do manny, aby wyjaśnić różnicę. Manna karmi ciało, które musi umrzeć. Jezus, jako chleb życia, karmi ducha, który nie umiera. Określenie “chleb życia” nie występuje nigdzie indziej w Biblii; wskazuje to na oryginalność nauki Jana. ŻYCIE przez duże Ż jest podstawowym tematem całej Ewangelii Jana.

“Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba; kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”

To zdanie podsumowuje wszystko, co dotąd zostało powiedziane. Jezus jest pokarmem dającym prawdziwe życie. Jest to zwięzłe i wzniosłe przesłanie wspólnoty Jana. Bóg jest wszystkim dla Jezusa i musi takim pozostać dla każdego chrześcijanina.

Panie Jezu, chcę karmić się Tobą – chlebem życia.

Słowo japońskiego wiersza

Usiądź w milczeniu. Nic nie rób. Idzie wiosna i trawa sama rośnie.

Komentarz: s. Yarislet Berrìos FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki