Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 stycznia 2024
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

SŁOWO DNIA

[pasterze] 16 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

Łk 2, 16-21


Jezus, zwyczajne imię: tak wielu je nosiło. Oznacza to, że Bóg objawia się w codziennym życiu, w naszych przyzwyczajeniach, w naszej mentalności, ale jeśli wkracza w nasze życie, nie pozostawia go takim jak wcześniej, ale głęboko je zmienia. Czy chcemy pozwolić Bogu, aby nas przemienił, czy chcemy, aby On zmienił nasze życie? Czy chcemy odkryć cuda, które On czyni w naszej teraźniejszości, czy też boimy się zmiany? Pasterze zdumiewali się wydarzeniem narodzin Mesjasza. Trzeba odzyskać zdolność zdumiewania się; wraz z Maryją przechodzimy od zdumienia do głębi, Ona w istocie medytowała nad wszystkimi wydarzeniami, których doświadczała, rozważając je w swoim sercu i to jest pierwsza wielka nauka Maryi: uczy nas ciszy i modlitwy, ponieważ nie widzimy Boga w hałasie i zgiełku, w powierzchowności, ale w ciszy i w głębi naszego „ja”. Jeśli zapytamy Pana: „Kim jestem dla Ciebie?”, wtedy zaczniemy poznawać Jezusa, a zatem także samych siebie. Pasterze są idealnymi wierzącymi, ponieważ są prości, dlatego są misjonarzami; odkryli radość zapowiedzianą im przez Anioła, ponieważ oni, uważani za niegodnych, zostali otoczeni światłem Boga, Jego miłością. Pasterze i aniołowie mają coś wspólnego: chwalą Boga, dziękują Mu. Modlitwa jest zawsze uwarunkowana miłością: w obliczu bezwarunkowej miłości, którą Bóg wylewa na nas każdego dnia, niezależnie od naszych czynów, dziękczynienie nie może nie powstać w nas.

Prośmy Maryję, abyśmy modlili się sercem, żyli w uwielbieniu i dziękczynieniu za darmowe dary, którymi Bóg obdarza nas każdego dnia.

Głos pisarza
„Wdzięczność może zmienić zwykłe dni w dziękczynienie, rutynową pracę w radość, a zwykłe sytuacje w błogosławieństwa”.
(William Arthur Ward)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki