Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 stycznia 2023
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO
 SŁOWO DNIA

12 Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa».

1 Kor 1, 12


Ten tekst pomaga nam nie wyróżniać się przypuszczeniami wobec innych, ze względu na nasz osobisty sposób życia wiarą. Niestety w społeczeństwie i w Kościele zawsze pojawiają się konflikty, które mogą prowadzić do podziałów. Jeśli dzieje się to na poziomie społecznym, dotyczy to także nas, gdy wierzymy, że nasza droga jest najlepsza; jest wyjątkowa i lepsza, ale tylko i wyłącznie dla nas. To jest ten aspekt, o którym czasami zapominamy, kiedy wewnętrznie porównujemy się z innymi, nieumyślnie stawiając siebie wyżej. Wszyscy jesteśmy na drodze do jednego celu, zjednoczenia z Bogiem w Jezusie, nawet jeśli drogi są wyraźnie różne, a czasem wręcz przeciwne. Sam Jezus zachęca nas do unikania pewnych porównań, a św. Jan przypomina nam o tym w swojej Ewangelii w 21 rozdziale, werset  22. Jezus mu odpowiedział: „Jeżeli chcę, aby on został, aż przyjdę, co cię to obchodzi? Ty idź za Mną”. Właśnie na tym aspekcie musimy skupić naszą uwagę: podążać za Nim według Jego łaski i z jak największym zaangażowaniem wypełniać to, o czym ponownie mówi Ewangelia św. Jana w rozdziale 13: „Daję wam nowe przykazanie: abyście się wzajemnie miłowali. Tak, jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Panie, pomóż mi przyjąć i kochać wszystkich w Tobie, nie oddzielając się od tych, których Ty kochasz.


Głos Papieża

„Pamiętajmy, że jesteśmy w drodze nie jako posiadacze, ale jako poszukujący Boga. Dlatego musimy iść naprzód z pokorną cierpliwością i zawsze razem, aby się wzajemnie wspierać, ponieważ tego pragnie Chrystus.”
(Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do delegacji ekumenicznej z Finlandii, poniedziałek, 17 stycznia 2022 r.)

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki