Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_charyzmat_main
is singular
Charyzmat
Ośrodki

ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA Byłych Wychowanków Sióstr Salezjanek Inspektorii M. Bożej Jasnogórskiej (BWS PLJ)

Konfederacja Światowa (siedziba Rzym)
Federacja Inspektorialna (siedziba Łomianki)
Stowarzyszenie lokalne Unione (siedziba: Różanystok, Łódź, Sokołów Podlaski, Pogrzebień)

OŚRODKI

BWS Łódź

Grupa BWS w Łodzi powstała w 1963 roku. Stanowią ją absolwentki Żeńskiej Szkoły Krawiecko-Bieliźniarskiej, Gimnazjum, Szkoły Zawodowej i kursów krawieckich. Przez lata członkinie czynnie wspierały Siostry Salezjanki w apostolstwie (przygotowując dzieci do sakramentów, wspierając materialnie siostry misjonarki), modlitwą i świadectwem chrześcijańskiego życia w swoich środowiskach. Trzy z ich grona rozpoznały i realizują swoje powołanie zakonne w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki.

Grupa spotyka się 3-4 razy w ciągu roku. Są to spotkania modlitewno-formacyjne przeżywane w radości i duchu rodzinnym. Z osobami, które z racji wieku i obecnej sytuacji nie mogą w nich uczestniczyć podtrzymywany jest kontakt telefoniczny i korespondencyjny.

Z doświadczenia formalnej grupy BWS wyrosła grupa „młodsza”, którą tworzą wychowankowie i animatorzy obecnych dzieł sióstr w Łodzi. Na wspólnej modlitwie i w dialogu odczytują swoje zadania i posłannictwo. Ich inicjatywą jest między innymi rozwijające się „Oratorium dla dorosłych”. Włączają się w pracę oratorium codziennego, współorganizują wyjazdy, święta, festyny… Wspólne spotkania i dzielenie się posiadanymi talentami są dla nich okazją do dalszego rozwoju i umacniania w tożsamości salezjańskiej.

BWS Pogrzebień

Byłe Wychowanki w Pogrzebieniu pochodzą z dzieł prowadzonych przez Siostry Salezjanki: świetlicy, przedszkola, kursu kroju i szycia, kursu gospodarczego, grupy teatralnej i Sodalicji Mariańskiej. Spotykają się od 1972 roku.

Ich aktywną obecność w domu sióstr odnaleźć można w zachowanej dokumentacji: kronika domu, albumy ze zdjęciami, zgromadzone wycinki prasowe. Na przestrzeni lat, gdy charakter misji domu pogrzebieńskiego się zmieniał, one stanowiły stały punkt odniesienia, zawsze pomocne, zawsze świąteczne, zawsze serdeczne, zawsze pogodne… Grupa spotyka się 3-4 razy w ciągu roku. Każde spotkanie jest starannie planowane i przygotowywane. Zawiera w sobie treści formacyjne, modlitwę i przyjacielskie spotkanie. Godnym podkreślenia jest fakt, że wszystkie członkinie wspierają się i wzajemnie uczestniczą w swoim codziennym życiu.

BWS Różanystok

Za moment utworzenia grupy BWS w Różanymstoku uznać należy dzień 25 sierpnia 1991 roku. Tworzą ją wychowanki, które mieszkały na stancji w domu Sióstr Salezjanek, spotykały się z siostrami na katechezie i w świetlicy.

Członkinie grupy – na miarę swoich możliwości – uczestniczą w działalności duszpasterskiej wspólnoty, wspierają ją modlitwą i zainteresowaniem. Spotkania o charakterze formacyjno-modlitewnymi i integracyjnym odbywają się najczęściej z okazji świąt salezjańskich i kościelnych. Są okazją do planowania i podsumowywania realizowanych działań.


Poza grupami formalnymi w naszych domach, dziełach i sercach, w zgodzie z naszą tradycją, chcemy podtrzymywać relacje serdecznej przyjaźni z byłymi wychowankami, ofiarując im gościnność właściwą naszemu duchowi rodzinnemu (por. K74).

Naszych Byłych Wychowanków zapraszamy na spotkania:

Jastrzębie-Zdrój: 24 maja 2022 r.

Kraków – Szkoła Podstawowa: 6 grudnia 2021 r.

Suwałki: 27 grudnia 2021 r.

Rumia: 3-4 grudnia 2021 r.

Sokołów Podlaski: 13 maja 2021 r.


INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki