Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
28 listopada 2022
Poniedziałek I tygodnia Adwentu
SŁOWO DNIA

5 Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił Go, 6 mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» 7 Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». 8 Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 9 Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Chodź tu!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi». 10 Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. 11 Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.

Mt 8, 5-11


Te słowa wypowiadamy przed spotkaniem z Chrystusem w Eucharystii. Jednak prawie nigdy nie zastanawiamy się nad wiarą, która powinna towarzyszyć temu naturalnemu i tak prawdziwemu wyrażeniu tego człowieka. Setnik daje Jezusowi do zrozumienia, że jego Wiara w Niego jest tak wielka, że nie potrzebuje żadnego innego znaku, ani kto wie jakiego konkretnego dowodu, poza Jego prostym poleceniem. Dla niego słowo Jezusa wystarczy, by zmienić karty na stole, bez potrzeby nadzwyczajnych przejawów, sprawdzania, dowodów. Chociaż ciągle odczuwamy potrzebę znaków, wskazówek, gestów, gwarancji, być może dlatego, że tak naprawdę nie wierzymy w Niego. Szukamy zewnętrznej manifestacji, ponieważ nie wierzymy, że On jest w stanie zmienić istotę rzeczy. Z drugiej strony dzisiejsze hasło to ZAUFANIE Słowu bez proszenia o inne „znaki”. Najlepszym znakiem jest zaufanie. To umiejętność modlitwy z przekonaniem, że już zostaliśmy wysłuchani. To oddanie siebie ze świadomością, że jeśli Bóg mówi, że nas kocha, to nigdy nie zrobi niczego, co byłoby przeciw miłości, bo działałaby sam przeciwko sobie. Wiara jest w stanie uwierzyć w tę miłość, a nie w powierzchowną rzeczywistość wydarzeń. Dziecko nie tworzy zbyt wielu teorii na temat niebezpieczeństw, gdy jest w ramionach matki lub ojca. Żyje w intymnej pewności, że to bliskość tej osoby sprawia, że cały czas czuje się bezpiecznie. Wiara jest nam dana, ale umiejętność ufania zależy od naszego wolnego wyboru.

Niech Twoja pomoc, Ojcze, uczyni nas wytrwałymi w dobrym, w oczekiwaniu na Chrystusa, Twojego Syna; aby kiedy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie, czynnych w miłości braterskiej i radosnych w uwielbieniu.

Kolekta dnia

Głos teologa

„Musimy być akumulatorami Miłości Bożej poprzez intensywne życie w zjednoczeniu z Nim, poprzez modlitwę, poprzez sakramenty, poprzez życie w Kościele.”

(Kard. Pietro Parolin )

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki