Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 października 2022

SŁOWO DNIA

22 Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. 23 Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: 24 «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. 25 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. 26  Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.  27 Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!” 28 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. 29 Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. 30 Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Łk 13, 22-30


Odpowiadając temu, który Go pyta o to, czy wielu lub niewielu będzie zbawionych, Jezus nie strzela liczbami. Wręcz przeciwnie, mówi: Podejmujcie wysiłek, aby wejść przez ciasne drzwi. Praktycznie mówi nam, że dostęp do pełnego życia, do życia wiecznego, jest związany z zaangażowaniem, z wysiłkiem włożonym w obecnym życiu, aby przejść przez drzwi, przez które, jeśli się jest szerokim, otyłym, a chciałoby się przecisnąć, będzie to trudne, jeśli nie niemożliwe, bo jest wąsko. Skoro „ciasne drzwi” to nic innego jak droga Ewangelii, to tak, jakby Jezus gorąco zachęcał nas, abyśmy przyswoili sobie Jego styl życia, aby nasze życie coraz bardziej odpowiadało Jego Słowu, aby kochać całym sobą Boga i bliźniego, i kochać Boga w bliźnim.

Panie, pomóż nam wcielać Ewangelię w nasze relacje, w życie codzienne. Niech się tak stanie!

Słowo Papieża

«Jezus nie chce nas oszukać, mówiąc: „Tak, nie martw się, jest łatwo, jest piękna autostrada, a w głębi duże drzwi…”. Nie mówi nam tego: mówi nam o wąskich drzwiach. Mówi nam o rzeczach takich, jakimi są: przejście jest wąskie. W jakim sensie? W tym sensie, że aby zostać zbawionym, trzeba kochać Boga i bliźniego, a to nie jest wygodne! Jest to „ciasna brama”, wymagająca, miłość jest zawsze wymagająca, wymaga zaangażowania, a nawet „wysiłku”, to znaczy zdecydowanej i wytrwałej woli życia zgodnie z Ewangelią».

(Franciszek, Anioł Pański, 25 sierpnia 2019)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki