Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
 • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
page
is singular
Polityka prywatności
Polityka prywatności


Administratorem Twoich danych osobowych będzie (jest)
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie: ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki,
 • telefonicznie: 22 751 35 61.

  Wyjaśnimy teraz zasady przetwarzania danych, które możemy wykorzystać w trakcie, gdy oglądasz
  naszą stronę internetową. Jeżeli przekażesz nam swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail,
  nr telefonu to nie będą one wykorzystane w żaden inny sposób jak w celu:
  zawarcia umowy, wystawienia faktury, sprzedaży naszych produktów oraz informowania Ciebie
  działaniach reklamowych przez nas prowadzonych. Dane te nie będą udostępnione na zewnątrz
  naszej firmy poza przypadkiem korzystania z usług podmiotów trzecich w celu realizacji Twojego
  zamówienia oraz konieczności ich udostępnienia wtedy, gdy poproszą nas o to organy mające do
  tego prawo np. Sądy i Policja.

  Po co potrzebne nam są Twoje dane osobowe?
  Twoje dane są nam potrzebne, abyś mógł dokonać w naszym sklepie zakupu, a my przesłać do Ciebie
  zakupiony towar. Jeżeli się zgodzisz także po to, by przekazywać Ci informacje o nowych produktach,
  które mogłyby Ciebie zainteresować.

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
 • obsłużyć formularz kontaktowy na stronach witryny cmw.waw.pl,
 • zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki,
 • wykonywać rozliczenia finansowe,
 • prowadzić nasze kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,
 • sprzedawać nasze produkty i usługi.

  Jak długo będziemy wykorzystywać te dane?
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś,
  a także w czasie, przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew do sądu.

  Komu możemy przekazać Twoje dane?
  Nikomu nie udostępniamy Twoich danych bez Twojej wyraźnej zgody.

  Podstawa prawna:
 • umowa, którą zawarliśmy bądź zawrzemy z Tobą
 • art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • zgody marketingowe, które Pan zaznaczy
 • tzw. Uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawić Tobie inne oferty.
  Jeżeli wyrazisz na to zgodę mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także
  wtedy, gdy zakończy się umowa między Tobą a nami.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH
  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane -jeśli będzie to konieczne, abyśmy
  mogli wykonywać nasze usługi.
  Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom:
 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
  dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych
 • innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym,
  rejestratorom zamówionych usług np. domen, lub płatności elektronicznych, spółkom z naszej grupy
  kapitałowej.

  Pliki Cookies
  Pliki Cookies używane na naszych stronach służą do zapamiętania Twoich ustawień, zamówień oraz
  wypełnianych formularzy tzw. autouzupełnianie. Dzięki nim strona działa sprawniej i nie musisz
  ponownie wpisywać już raz zapisanych informacji. Pliki Cookies nie przechowują danych osobowych a
  jedynie zapamiętują Twoje preferencje. Cookies zapisywane są na urządzeniu, z którego sam
  korzystasz nawet po opuszczeniu strony.

  Jak się pozbyć zapisanych plików Cookies?
 • W zależności od rodzaju przeglądarki, z której aktualnie
  korzystasz opcja usunięcia znajdują się zwykle w menu narzędzia, opcje internetowe, prywatność lub
  ustawieniu plików Cookies. Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem miejsca, w którym można
  usunąć zapisane pliki Cookies na pewno znajdziesz te informacje w Internecie. Pamiętaj, aby szukać
  informacji o swojej przeglądarce.

  Prywatność i bezpieczeństwo
  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Twoich danych. Chronimy je
  zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz
  stosujemy specjalne procedury. Masz możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych. Nie
  gromadzimy bez Twojej wiedzy danych osobowych. Przed wypełnieniem swoich danych będziesz na
  bieżąco informowany o ich zbieraniu np. w czasie wypełniania formularza, który nam przesyłasz. Ze
  względu na obowiązujące prawo masz możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych.
  Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do:
 1. informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
 2. dostępu oraz zmiany swoich danych
 3. żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  W tym celu możesz się z nami kontaktować:
 • listownie : ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
 • telefonicznie: +48 22 751 35 61
INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
 • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki