Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
24 maja 2023
Środa, NAJŚWIĘTSZEJ MARYJA PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH Patronki Rodziny Salezjańskiej – Uroczystość

SŁOWO DNIA

1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. 8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. 9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

J 2, 1-11


Dziś Kościół czci Maryję Pannę pod tytułem Wspomożycielki Chrześcijan. Jako Patronka Rodziny Salezjańskiej jest przez nas czczona w sposób uroczysty. Święty Jan Bosko widział w wezwaniu „Wspomożycielki” zdumiewającą syntezę tajemnicy Najświętszej Maryi Panny w planie zbawienia działającym w Kościele, do tego stopnia, że napisał: „…doświadczenie osiemnastu wieków ukazuje nam w świetlany sposób, że Maryja kontynuowała w niebie i to z największym sukcesem, misję Matki Kościoła i Wspomożycielki chrześcijan, którą rozpoczęła na ziemi” (Cuda Matki Bożej, 1868, s. 45).

Liturgia uroczystości przedstawia nam fragment z Wesela w Kanie Galilejskiej, ujęty wyłącznie w Ewangelii św. Jana. Radosną i świąteczną atmosferę przyjęcia weselnego symbolizuje wino. Jego brak powoduje dyskomfort. „Nie mają wina”. Nie mają radości. Ale na weselu jest obecna Maryja, uważna Obecność, która dostrzega spojrzenia sług, słyszy wołanie cierpiących: przewiduje, uprzedza i zaopatruje. W Kanie Maryja jest wyraźnie Wspomożycielką. Ta, która uwierzyła  Słowu, teraz pomaga wierzyć i być posłusznym: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!”. Oto tajemnica radości. Tak jak Chrystus nauczył nas modlić się do Ojca, aby spełniła się Jego wola, Maryja ukazuje nam Syna, który jest ludzkim obliczem Ojca na ziemi jako punkt odniesienia dla naszego istnienia. Maryja ukazuje nam, wskazuje, uczy nas Chrystusa jako centralnej Osoby naszego życia, za którą należy podążać, słuchać i kochać. Postawa posłuszeństwa Słowu Jezusa ze strony sług i odwaga wiary przywracają wszystkim radość. „Czyńcie, co On wam powie!”: czyńcie to, co mówi Słowo, czyńcie to, co mówi Jezus, to jest nasze Dobro, to jest nasz Pokój. „W Jego woli jest nasz Pokój” – powiedział św. Franciszek.

Zwracamy się do Ciebie Maryjo: pomóż nam zachować milczenie w naszym życiu, aby słuchać głosu Słowa Twojego Syna Jezusa, które wskazuje nam Drogę do prawdziwej radości.

Głos Księdza Bosko

„Matka Boża chce, abyśmy czcili Ją pod tytułem Maryi Wspomożycielki: czasy są tak smutne, że potrzebujemy Najświętszej Dziewicy, aby pomogła nam zachować i bronić wiary chrześcijańskiej” (MB 7, 334) .

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki